en English

Αποποίηση Ευθυνών

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υ HIGHΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στους ιστοτόπους TRADE-REX απευθύνονται σε εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες. Ωστόσο, οι προσφορές που βρίσκει ο χρήστης στους ιστότοπους TRADE-REX δεν απευθύνονται ρητά σε άτομα σε χώρες που απαγορεύουν την παροχή ή την πρόσβαση στα περιεχόμενα που δημοσιεύονται εκεί, ιδίως όχι σε Αμερικανούς που ορίζονται από τον Κανονισμό S των Χρεογράφων των ΗΠΑ Πράξη του 1933 ή χρήστες Διαδικτύου στη Μεγάλη Βρετανία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση για τυχόν περιορισμούς πριν από την πρόσβαση στις σελίδες του Διαδικτύου και για τη συμμόρφωσή τους με αυτούς.

Η TRADE-REX εφιστά την προσοχή στους ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές με δικαιώματα εκμετάλλευσης, παράγωγα και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η διαπραγμάτευση με εντάλματα ή παράγωγα είναι μια χρηματοοικονομική συναλλαγή μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι σημαντικές ευκαιρίες αντισταθμίζονται από αντίστοιχους κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε συνολική απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου αλλά και σε απώλειες πέραν αυτού. Για το λόγο αυτό, αυτός ο τύπος συναλλαγής απαιτεί σε βάθος γνώση αυτών των χρηματοοικονομικών προϊόντων, αγορών κινητών αξιών, τεχνικών και στρατηγικών διαπραγμάτευσης τίτλων. Συνεπώς, ζητήστε πάντα τη συμβουλή ενός ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου. Στο βαθμό που το TRADE-REX παρέχει χρηματιστηριακές ή οικονομικές πληροφορίες, τιμές, δείκτες, τιμές, ειδήσεις, δεδομένα αγοράς και άλλες γενικές πληροφορίες της αγοράς στους ιστότοπούς του, αυτές οι πληροφορίες χρησιμεύουν μόνο για την ενημέρωση και την υποστήριξη της ανεξάρτητης επενδυτικής σας απόφασης. Παρόλο που η TRADE-REX ελέγχει προσεκτικά όλες τις ολοκληρωμένες πληροφορίες, η TRADE-REX δεν ισχυρίζεται ότι το περιεχόμενο είναι σωστό, πλήρες και ενημερωμένο. Είναι ευθύνη του χρήστη να επαληθεύσει την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για δεδομένα μαθημάτων από πηγές τρίτων.

Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν πρόσκληση για αγορά, κατοχή ή πώληση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και δεν δημιουργούν ατομική σχέση παροχής συμβουλών ή πληροφοριών. Δεν αποτελεί νομική, φορολογική ή άλλη συμβουλή και δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτές τις συμβουλές. Πριν λάβει μια επενδυτική απόφαση, ο χρήστης θα πρέπει να έχει ενημερωθεί προσεκτικά για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της επένδυσης. Η θετική απόδοση ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος στο παρελθόν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων. Η TRADE-REX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που θεωρούνται αξιόπιστες από την TRADE-REX, για τις προτάσεις συναλλαγών που παρέχονται και την πληρότητα τους. Οι αναγνώστες και οι συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις πολυμέσων, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις εμπόρων ή διαλέξεις που λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις ή πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει του δημοσιευμένου περιεχομένου, ενεργούν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η TRADE-REX δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων. Οι διαχειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστότοπων τους. Οποιαδήποτε ευθύνη της TRADE-REX για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων αποκλείεται στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Πριν από τη διαπραγμάτευση μετοχών και ιδίως πριν από τη διαπραγμάτευση προϊόντων μόχλευσης, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, CFD, Forex και παρόμοιων προϊόντων, πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους που ενέχονται. Λόγω της μεγάλης μόχλευσης που εμπλέκεται στην εμπορία τέτοιων προϊόντων, ο κίνδυνος είναι επίσης υψηλότερος σε σύγκριση με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η μόχλευση (ή η διαπραγμάτευση περιθωρίου) μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σας, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες και για εσάς, με αποτέλεσμα σημαντικά κέρδη. Η προηγούμενη επιτυχία στη διαπραγμάτευση αυτού του είδους επενδύσεων δεν αποτελεί εγγύηση για μελλοντική επιτυχία. Το TRADE-REX προσφέρει μόνο ενημερωτικό υλικό και καμία σύσταση για δράση οποιουδήποτε είδους. Δεν δίνουμε συμβουλές για τις συναλλαγές σας! Οι προηγούμενες επενδυτικές επιτυχίες δεν εγγυώνται μελλοντική επιτυχία. Κάθε επενδυτής είναι υπεύθυνος για τη σωστή φορολογία! Η διαπραγμάτευση με περιθώριο ενέχει υψηλό κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλη για κάθε επενδυτή. Η υψηλή μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σας καθώς και για εσάς και να αυξήσει την ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται τα κέρδη και οι ζημίες. Αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθούν τις θέσεις τους πολύ στενά - είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να παρακολουθεί τις συναλλαγές τους. Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, την οικονομική εμπειρία και την όρεξη για κίνδυνο. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις στρατηγικές, την ανάλυση ή τις πληροφορίες της TRADE-REX, επικοινωνήστε με έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

Υπάρχει πάντα μια συσχέτιση μεταξύ υψηλών αποδόσεων και υψηλών κινδύνων. Κάθε είδους κερδοσκοπία αγοράς ή εμπορίου που θα μπορούσε να δημιουργήσει ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις υπόκειται επίσης σε υψηλό κίνδυνο. Μόνο τα πλεονασματικά κεφάλαια πρέπει να εκτίθενται στον κίνδυνο διαπραγμάτευσης και όποιος δεν έχει τέτοια κεφάλαια δεν πρέπει να συμμετέχει στην εμπορία προϊόντων με μόχλευση, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, CFD και νομισματικά προϊόντα ή παρόμοια. Η διαπραγμάτευση σε ξένο νόμισμα και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή CFD με περιθώριο εμπεριέχει τεράστιο κίνδυνο ζημίας και επομένως δεν είναι κατάλληλη για κάθε επενδυτή! Η TRADE-REX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες ή κέρδη. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με αυτές τις πληροφορίες κινδύνου, επικοινωνήστε με έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο ή έναν κατάλληλο φορέα. Ευθύνη Εάν οι χρήστες δημοσιεύουν περιεχόμενο στα σχόλια, τα φόρουμ συζήτησης, τα επονομαζόμενα streams, τις συνομιλίες ή τα ιστολόγια και δίνουν συμβουλές ή επενδυτικές συμβουλές εκεί, το αντίστοιχο περιεχόμενο είναι η αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων χρηστών. Η TRADE-REX καθιστά το μέσο διαθέσιμο μόνο από τεχνικούς όρους και δεν είναι υπεύθυνο για την ορθότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία αυτού του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, το TRADE-REX δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκαλεί ο χρήστης λόγω εξάρτησης από αυτές τις πληροφορίες. Εάν προκύψει ζημιά στο χρήστη ως αποτέλεσμα απώλειας δεδομένων, η TRADE-REX δεν φέρει καμία ευθύνη γι 'αυτήν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εμπλοκή, στο βαθμό που η ζημιά θα είχε αποφευχθεί με επαρκή, τακτική και πλήρη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων σχετικά δεδομένα από τον χρήστη. Επιπλέον, η TRADE-REX, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι αντιπρόσωποι της ευθύνονται μόνο σε περίπτωση τραυματισμού ζωής, σώματος ή υγείας ή σε περίπτωση παράβασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις), δηλ. υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση είναι ουσιαστική για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και για τη συμμόρφωση των οποίων ο χρήστης μπορεί να επικαλείται τακτικά και των οποίων η παράβαση, από την άλλη πλευρά, θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης. Η TRADE-REX θα είναι επίσης υπεύθυνη για ζημίες που προκύπτουν από την απουσία δικαιολογημένων χαρακτηριστικών, καθώς και για άλλες ζημιές που προκύπτουν από σκόπιμη ή βαριά αμέλεια παράβαση καθήκοντος από την TRADE-REX, τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους αντιπροσώπους της. Σε περίπτωση παράβασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βλ. ρήτρα 16.3), η TRADE-REX θα είναι υπεύθυνη μόνο για τυπικές συμβατικές, προβλέψιμες ζημιές εάν αυτές προκλήθηκαν από μικρή αμέλεια, εκτός εάν οι απαιτήσεις του πελάτη για ζημίες βασίζονται σε τραυματισμό ζωής, σώματος ή υγείας. Περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης από τον χρήστη αποκλείονται. Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης προϊόντων δεν θα επηρεαστούν. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με αυτήν την αποποίηση ευθυνών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή σε ένα κατάλληλο γραφείο. Αποποίηση ευθύνης για κάθε είδους ανάλυση Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις του παραλήπτη. Δεν αποτελεί ανεξάρτητη οικονομική ανάλυση ή χρηματοοικονομική ή επενδυτική συμβουλή. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά ή παράκληση για αγορά ή πώληση τίτλων ή με άλλο τρόπο. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν ανεξάρτητες και επαγγελματικές συμβουλές και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα σχετικά με την καταλληλότητα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οφελών και κινδύνων. Οι εκτιμήσεις, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις που περιέχονται σε αυτό το άρθρο αντικατοπτρίζουν μόνο την υποκειμενική γνώμη του εκάστοτε συγγραφέα ή της αναφερόμενης πηγής.

Τι θέλετε να εμπορευτείτε;

Επιλέξαμε τους κορυφαίους μεσίτες, ανάλογα με το τι θέλετε να ανταλλάξετε περισσότερο.

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2022