ΑκαδημίαΒρείτε μου Broker

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υ HIGHΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες για το TRADE-Οι ιστότοποι REX απευθύνονται σε εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες. Ωστόσο, οι προσφορές που βρίσκει ο χρήστης στο TRADE-Οι ιστότοποι REX δεν απευθύνονται ρητά σε άτομα σε χώρες που απαγορεύουν την παροχή ή την πρόσβαση στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται εκεί, ιδιαίτερα όχι σε πρόσωπα των ΗΠΑ όπως ορίζονται από τον Κανονισμό S του νόμου περί κινητών αξιών των ΗΠΑ του 1933 ή χρήστες του Διαδικτύου στη Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία, Καναδάς και Ιαπωνία. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να ενημερώνεται για τυχόν περιορισμούς πριν από την πρόσβαση στις σελίδες του Διαδικτύου και να συμμορφώνεται με αυτούς.

TRADE-Η REX εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στους ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές με τίτλους επιλογής, παράγωγα και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι συναλλαγές με τίτλους επιλογής ή παράγωγα είναι μια χρηματοοικονομική μελλοντική συναλλαγή. Οι σημαντικές ευκαιρίες αντιμετωπίζονται από αντίστοιχους κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε συνολική απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου αλλά και σε απώλειες πέρα ​​από αυτό. Για το λόγο αυτό, αυτό το είδος συναλλαγής απαιτεί εις βάθος γνώση αυτών των χρηματοοικονομικών προϊόντων, των αγορών τίτλων, των τεχνικών και των στρατηγικών διαπραγμάτευσης τίτλων. Επομένως, ζητάτε πάντα τη συμβουλή ενός ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου. Στο βαθμό που TRADE-Η REX παρέχει χρηματιστηριακές ή οικονομικές πληροφορίες, τιμές, δείκτες, τιμές, ειδήσεις, δεδομένα αγοράς και άλλες γενικές πληροφορίες αγοράς στις ιστοσελίδες της, αυτές οι πληροφορίες χρησιμεύουν μόνο για την ενημέρωση και την υποστήριξη της ανεξάρτητης επενδυτικής σας απόφασης. Αν και TRADE-Η REX ελέγχει προσεκτικά όλες τις ενσωματωμένες πληροφορίες, TRADE-Η REX δεν ισχυρίζεται ότι το περιεχόμενο είναι σωστό, πλήρες και ενημερωμένο. Είναι ευθύνη του χρήστη να επαληθεύσει την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για δεδομένα μαθημάτων από πηγές τρίτων.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν πρόσκληση για αγορά, κατοχή ή πώληση τίτλων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και δεν θεμελιώνουν ατομική σχέση παροχής συμβουλών ή πληροφόρησης. Δεν αποτελεί νομική, φορολογική ή άλλη συμβουλή και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τέτοιες συμβουλές. Πριν λάβει μια επενδυτική απόφαση, ο χρήστης θα πρέπει να έχει ενημερωθεί προσεκτικά για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της επένδυσης. Μια θετική απόδοση ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος στο παρελθόν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων. TRADE-Η REX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που κρίνονται αξιόπιστες από TRADE-REX, για τις προτάσεις διαπραγμάτευσης που παρέχονται και την πληρότητά τους. Αναγνώστες και συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις πολυμέσων όπως διαδικτυακά σεμινάρια, διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια, trader παρουσιάσεις ή διαλέξεις που λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις ή πραγματοποιούν συναλλαγές με βάση το δημοσιευμένο περιεχόμενο ενεργούν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. TRADE-Η REX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων. Οι χειριστές των συνδεδεμένων τοποθεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των τοποθεσιών τους. Οποιαδήποτε ευθύνη του TRADE-Το REX για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων αποκλείεται στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Πριν από τη διαπραγμάτευση μετοχών και ειδικότερα πριν από τη διαπραγμάτευση προϊόντων μόχλευσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, CFDs, Forex και παρόμοια προϊόντα, πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Λόγω της υψηλής μόχλευσης που συνεπάγεται η διαπραγμάτευση τέτοιων προϊόντων, ο κίνδυνος είναι επίσης υψηλότερος σε σύγκριση με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Η μόχλευση (ή η διαπραγμάτευση περιθωρίου) μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σας, με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες, και για εσάς, με αποτέλεσμα σημαντικά κέρδη. Η προηγούμενη επιτυχία στη διαπραγμάτευση αυτού του τύπου επένδυσης δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικής επιτυχίας. TRADE-Η REX προσφέρει μόνο πληροφοριακό υλικό και καμία πρόταση για δράση οποιουδήποτε είδους. Δεν δίνουμε συμβουλές για εσάς tradeμικρό! Οι προηγούμενες επενδυτικές επιτυχίες δεν εγγυώνται μελλοντική επιτυχία. Κάθε επενδυτής είναι υπεύθυνος για τη σωστή φορολογία! Η διαπραγμάτευση με περιθώριο φέρει υψηλό κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλη για κάθε επενδυτή. Η υψηλή μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει τόσο εναντίον σας όσο και για εσάς και αυξάνει την ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται κέρδη και ζημίες. Αυτό σημαίνει ότι tradeΟι rs θα πρέπει να παρακολουθούν τις θέσεις τους πολύ στενά – είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να τις παρακολουθεί tradeμικρό. Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, την οικονομική σας εμπειρία και την όρεξη για κινδύνους. Εάν έχετε αμφιβολίες για TRADE-Για τις στρατηγικές, την ανάλυση ή τις πληροφορίες της REX, επικοινωνήστε με έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.

Υπάρχει πάντα μια συσχέτιση μεταξύ υψηλών αποδόσεων και υψηλών κινδύνων. Κάθε είδους αγορά ή trade Η κερδοσκοπία που θα μπορούσε να δημιουργήσει ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις υπόκειται επίσης σε υψηλό κίνδυνο. Μόνο τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα πρέπει να εκτίθενται στον κίνδυνο διαπραγμάτευσης και όποιος δεν έχει τέτοια κεφάλαια δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε διαπραγμάτευση προϊόντων μόχλευσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, CFDs και προϊόντα νομίσματος ή παρόμοια. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή CFDΤο s on margin ενέχει τεράστιο κίνδυνο ζημίας και επομένως δεν είναι κατάλληλο για κάθε επενδυτή! TRADE-Η REX δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή κέρδη. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες κινδύνου, επικοινωνήστε με έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή έναν κατάλληλο φορέα. Ευθύνη Εάν οι χρήστες δημοσιεύουν περιεχόμενο στα σχόλια, στα φόρουμ συζήτησης, στις λεγόμενες ροές, στις συνομιλίες ή στα ιστολόγια και δίνουν συμβουλές ή επενδυτικές συμβουλές εκεί, το αντίστοιχο περιεχόμενο είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων χρηστών. TRADE-Η REX καθιστά το μέσο διαθέσιμο μόνο με τεχνικούς όρους και δεν ευθύνεται για την ορθότητα, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία αυτού του περιεχομένου. Συγκεκριμένα, TRADE-Η REX δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τον χρήστη λόγω της εμπιστοσύνης σε αυτές τις πληροφορίες. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά στον χρήστη ως αποτέλεσμα απώλειας δεδομένων, TRADE-Η REX δεν φέρει ευθύνη γι' αυτό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ανάμειξη, στο βαθμό που η ζημιά θα είχε αποφευχθεί με επαρκή, τακτική και πλήρη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των σχετικών δεδομένων από τον χρήστη. Επιπλέον, TRADE-Η REX, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι αντιπρόσωποί της ευθύνονται μόνο σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, του σώματος ή της υγείας ή σε περίπτωση αθέτησης υλικών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις), δηλαδή υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και της οποίας τη συμμόρφωση μπορεί να επικαλείται τακτικά ο χρήστης και η παραβίαση της οποίας, από την άλλη πλευρά, θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης. TRADE-Η REX θα είναι περαιτέρω υπεύθυνη για ζημίες που προκύπτουν από την απουσία εγγυημένων χαρακτηριστικών καθώς και για άλλες ζημίες που προκύπτουν από εσκεμμένη ή βαριά αμέλεια παράβαση καθήκοντος από TRADE-Η REX, οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι αντιπρόσωποι της. Σε περίπτωση αθέτησης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βλ. ρήτρα 16.3), TRADE-Η REX είναι υπεύθυνη για τυπικές, προβλέψιμες ζημιές της σύμβασης μόνο εάν αυτές προκλήθηκαν από ελαφρά αμέλεια, εκτός εάν οι αξιώσεις του πελάτη για ζημιές βασίζονται σε τραυματισμό στη ζωή, στο σώμα ή στην υγεία. Περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης από τον χρήστη θα αποκλείονται. Οι διατάξεις του Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντων θα παραμείνουν ανεπηρέαστες. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την αποποίηση ευθυνών, επικοινωνήστε μαζί μας ή με ένα κατάλληλο γραφείο. Αποποίηση ευθύνης για κάθε είδους ανάλυση Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες του παραλήπτη. Δεν αποτελεί ανεξάρτητη χρηματοοικονομική ανάλυση ή οικονομική ή επενδυτική συμβουλή. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προσφορά ή παρότρυνση για αγορά ή πώληση τίτλων ή με άλλο τρόπο. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν ανεξάρτητες και επαγγελματικές συμβουλές και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με την καταλληλότητα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οφελών και κινδύνων της. Οι εκτιμήσεις, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο αντικατοπτρίζουν μόνο την υποκειμενική γνώμη του εκάστοτε συγγραφέα ή της πηγής που αναφέρεται. TRADE-Η REX δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ανεξάρτητα από νομικούς λόγους, για την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Φίλτρα

Ταξινομούμε με την υψηλότερη βαθμολογία από προεπιλογή. Αν θέλεις να δεις άλλα brokers είτε τα επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού είτε περιορίστε την αναζήτησή σας με περισσότερα φίλτρα.
- ρυθμιστικό
0 - 100
Τί ψάχνεις?
Χρηματιστές
Ρυθμιστικές Αρχές
Πλατφόρμα
Κατάθεση / Απόσυρση
Τύπος Λογαριασμού
Office Location
Broker Χαρακτηριστικά