Η CMC Markets δημοσιεύει ενδιάμεσα αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022

cmc markets trading results.jpg

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα 21% υψηλότερα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 1. Τριετές σχέδιο ανάπτυξης σε καλό δρόμο. Η CMC Invest ξεκίνησε με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Σιγκαπούρη να ακολουθεί. Για το εξάμηνο που έληξε στις 2022 Σεπτεμβρίου 30 2022 Σεπτεμβρίου 30 Αλλαγή Καθαρά λειτουργικά έσοδα (εκ. £) 2021 153.5 126.7% Καθαρά έσοδα από συναλλαγές (εκατομμύρια £) 21 128.4 101.0% Καθαρά επενδύσεις […]