Τι είναι το Χρηματιστήριο και πώς λειτουργεί;

Πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο;

Τι είναι το Χρηματιστήριο; Το χρηματιστήριο είναι μια ρυθμιζόμενη αγορά όπου διαπραγματεύονται μετοχές. Το χρηματιστήριο είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι αγοράζουν και πωλούν μετοχές εταιρειών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό ιδιοκτησίας σε αυτές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μετοχές μπορούν να διαπραγματεύονται μόνο σε χρηματιστήρια όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) […]