ΑκαδημίαΒρείτε μου Broker

Elder Force Index: Formula & Trading Strategy

4.0 από 5 αστέρια (4 ψήφοι)

Η πλοήγηση στα περίπλοκα οικονομικά νερά των συναλλαγών μπορεί να είναι αποθαρρυντική, ειδικά όταν προσπαθείτε να ερμηνεύσετε βασικούς δείκτες όπως ο Δείκτης Elder Force Index. Η αποκάλυψη του μυστηρίου πίσω από τη φόρμουλα του και η αξιοποίηση μιας προσαρμοσμένης στρατηγικής συναλλαγών μπορεί να φαίνεται συντριπτική, προκαλώντας ενδεχομένως δισταγμούς ή λάθη στις αποφάσεις συναλλαγών.

Elder Force Index: Formula & Trading Strategy

💡 Βασικά Takeaways

  1. Elder Force Index (EFI) - Αναπτύχθηκε από τον Δρ. Alexander Elder, αυτός ο δείκτης τύπου ταλαντωτή χρησιμοποιεί την αλλαγή όγκου και τιμής για να αναλύσει τη δύναμη πίσω από μια κίνηση τιμής και να εντοπίσει πιθανά σημεία καμπής στην αγορά.
  2. Φόρμουλα EFI - Ο Δείκτης δύναμης Elder υπολογίζεται αφαιρώντας το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας από το κλείσιμο της τρέχουσας ημέρας και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα κατά όγκο. Αυτό υπογραμμίζει την κατεύθυνση της πίεσης αγοράς ή πώλησης εντός της αγοράς.
  3. Στρατηγική Trading - Μια αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγών EFI περιλαμβάνει τη χρήση του δείκτη με άλλες τεχνικές ή εργαλεία ανάλυσης για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων συναλλαγών. Οι αποκλίσεις στο EFI μπορούν να σηματοδοτήσουν σημεία καμπής και οι διασταυρώσεις 0-γραμμών μπορεί να υποδηλώνουν αλλαγές κατεύθυνσης στην αγορά.

Ωστόσο, η μαγεία βρίσκεται στις λεπτομέρειες! Ξετυλίξτε τις σημαντικές αποχρώσεις στις ακόλουθες ενότητες... Ή, μεταβείτε κατευθείαν στο δικό μας Συχνές ερωτήσεις με πληροφορίες!

1. Κατανόηση του Δείκτη Δύναμης Πρεσβυτέρων

Elder Force Index ATR

Εάν χρειάζεστε πιο προηγμένες δυνατότητες χαρτογράφησης για να δοκιμάσετε το Μετασχηματισμός Fisher, μπορούμε να προτείνουμε Tradingview.

Η Elder Force Index στέκεται ως ένας δυναμικός τεχνικός δείκτης που αναπτύχθηκε από τον Δρ. Alexander Elder. Εξυπηρετεί τον σκοπό της απεικόνισης της ποσότητας ισχύος που οδηγεί τις κινήσεις αγοράς και πώλησης ενός τίτλου εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου διαπραγμάτευσης. Το μέγεθος του δείκτη μετριέται ενσωματώνοντας την κατεύθυνση, την έκταση και τον όγκο των μεταβολών της τιμής.

Ο τύπος που χρησιμοποιείται από το Elder Force Index αντλεί τη μεταβολή της τιμής αφαιρώντας την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου από την τιμή κλεισίματος της τρέχουσας περιόδου. Αυτή η τιμή στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με τον όγκο της τρέχουσας περιόδου, ενσωματώνοντας έτσι τη σημασία του όγκου στη μεταβολή της τιμής.

Η χρήση αυτού του δείκτη σε μια στρατηγική συναλλαγών περιλαμβάνει την παρατήρηση των κορυφών και των κατώτερων σημείων του δείκτη σε σχέση με τις κινήσεις των τιμών της μετοχής. Ταλαντώσεις γύρω από τη μηδενική γραμμή του Elder Force Index παρέχει μια εικόνα για την ισορροπία των πιέσεων αγοράς και πώλησης. Οι θετικές τιμές υποδηλώνουν πίεση αγοράς ενώ οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν πίεση πώλησης. TradeΗ rs μπορεί να παρακολουθεί αυτές τις κινήσεις για να προβλέψει πιθανές βραχυπρόθεσμες αντιστροφές τιμών και να δημιουργήσει κατάλληλα σημεία εισόδου ή εξόδου. Επιπλέον, ο συνδυασμός αυτού του εργαλείου με άλλους δείκτες και μοτίβα γραφημάτων μπορεί να εμπλουτίσει την προγνωστική του ισχύ, οδηγώντας σε πιο ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών.

Στον τομέα των συναλλαγών, το Elder Force Index προσφέρει μια αποτελεσματική μέθοδο για την αξιολόγηση της ισχύος πίσω από τις μεταβολές της τιμής οποιουδήποτε δεδομένου τίτλου. Παρά την απλότητά του, αυτό το εργαλείο ενσωματώνει κρίσιμες γνώσεις σχετικά με τη δυναμική της αγοράς και τις ενισχύσεις traders να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην αγορά.

1.1. Έννοια του Elder Force Index

Η Elder Force Index βρίσκει τις ρίζες του σε δύο βασικούς παράγοντες – την κατεύθυνση και την έκταση της αλλαγής των τιμών. Εφευρέθηκε από ειδικό trader Dr. Alexander Elder, παραμένει κομβικό στο τεχνική ανάλυση. Οποιαδήποτε ακραία, μη φυσιολογική ή απροσδόκητη μετατόπιση στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου προκαλεί μια σημαντική αλλαγή στον Δείκτη Δύναμης, υποδεικνύοντας μια πιθανή αντιστροφή της αγοράς ή μια έναρξη νέας τάσης. Παρουσιαζόμενος ως ταλαντωτής, ο Δείκτης Δύναμης ταλαντεύεται αιθέρια γύρω από μια μηδενική γραμμή. Μια θετική τιμή σηματοδοτεί ανοδική πίεση τιμής, ενώ οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν πτωτική πίεση τιμής.

Συνδυάζοντας δεδομένα τιμής και όγκου, ο δείκτης Elder Force Index μεγεθύνει τη δύναμη πίσω από κάθε κίνηση τιμής. Υπολογίζεται ως το γινόμενο της μεταβολής της τιμής μιας περιόδου και του αντίστοιχου όγκου της, προσαρμόζοντας έτσι το κατευθυντικό συναίσθημα και την ένταση της αγοράς. Ως ισχυρό όπλο σε α tradeΤο οπλοστάσιο του r, μπορεί να αναπτυχθεί σε βραχυπρόθεσμους (13 περιόδους), ενδιάμεσους (22 περιόδους) και μακροπρόθεσμους (100 περιόδους). Η επιλογή της περιόδου εξαρτάται από τους επιμέρους στόχους συναλλαγών και τη διάρκεια της επένδυσης.

Το Elder Force Index βοηθά επίσης στην αναγνώριση απόκλιση – ένα ισχυρό σήμα προειδοποίησης για πιθανές αντιστροφές τιμών. Η θετική απόκλιση εμφανίζεται όταν η τιμή του ενεργητικού φτάσει σε νέο χαμηλό, ενώ ο δείκτης δύναμης κάνει μια λιγότερο βαθιά πτώση. Από την άλλη πλευρά, η αρνητική απόκλιση εμφανίζεται όταν η τιμή του ενεργητικού εκτοξεύεται σε νέο υψηλό, αλλά ο Δείκτης Δύναμης αποτυγχάνει να ακολουθήσει το παράδειγμά του, υποδεικνύοντας πιθανή πτωτική αναστροφή. Επομένως, μια ολοκληρωμένη κατανόηση και προσεκτική ματιά στον Elder Force Index μπορεί να προβλέψει σημαντικές κινήσεις της αγοράς, ενισχύοντας κρίσιμες αποφάσεις συναλλαγών.

Είναι κρίσιμο, το Elder Force Index δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα. Είναι υψίστης σημασίας η διασταύρωση των σημάτων του με άλλους δείκτες ή μοτίβα γραφημάτων για πρόσθετη επιβεβαίωση, ενισχύοντας τη στρατηγική συναλλαγών και ελαχιστοποιώντας πιθανές παγίδες. Ένας έξυπνα ενσωματωμένος Elder Force Index μπορεί να βελτιστοποιήσει σημαντικά το σενάριο κινδύνου-ανταμοιβής στις συναλλαγές, ζωτικής σημασίας τόσο για τους αρχάριους λάτρεις όσο και για τους βετεράνους traders.

1.2. Σημασία στο εμπόριο

Οι συναλλαγές ενέχουν εγγενείς κινδύνους και απαιτούν μεγάλη ακρίβεια και γνώση. Όργανα όπως το Elder Force Index (EFI) εμφανίζονται ως ισχυρά βοηθήματα που βοηθούν traders στη μέτρηση της ροής και της ισχύος του χρήματος μέσα και έξω από τίτλους. Το EFI δεν είναι απλώς ένα άλλο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, είναι μάλλον ένα πολλαπλασιαστής δύναμης στις συναλλαγές.

Χτισμένο στην αρχή του θεωρία όγκου-ορμής, όπου ο όγκος προηγείται της κίνησης της τιμής, η EFI προσφέρει traders πληροφορίες για την υποκείμενη δυναμική της αγοράς. Αυτός ο αποδεδειγμένος δείκτης μετρά άμεσα την αγοραστική δύναμη κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης έναντι της πίεσης πώλησης σε μια πτωτική τάση. Ουσιαστικά, δίνει μια σαφή εικόνα της κατευθυντικής ισχύος της αγοράς.

Ανήκοντας στην οικογένεια των ταλαντωτών, το EFI ταλαντώνεται πάνω και κάτω από τη γραμμή μηδέν. Οι θετικές τιμές υποδηλώνουν ανοδική πίεση της αγοράς ενώ οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν πτωτικές τάσεις. Αυτή η δυναμική απεικόνιση εξοπλίζει traders να προβλέψουν πιθανές διακυμάνσεις της αγοράς, ευθυγραμμίζοντας έτσι τις θέσεις τους προληπτικά.

Η βελτιωμένη λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμης σημασίας στις συναλλαγές και το EFI παρέχει traders με ένα άκρη μέσω πολλαπλών προσεγγίσεων. Είτε πρόκειται για τον εντοπισμό της έναρξης μιας νέας τάσης κατά τη διάρκεια μιας διασταύρωσης της γραμμής μηδέν, για τον εντοπισμό πιθανών αναστροφών τάσεων μέσω απόκλισης ή για την αποκάλυψη των συνθηκών αγοράς υπεραγοράς ή υπερπώλησης, το EFI χρησιμεύει ως ένα ολοκληρωμένο διαγνωστικό εργαλείο.

Επιπλέον, η χρήση του EFI δεν περιορίζεται σε σήματα ανεξάρτητων συναλλαγών. υπερέχει εξίσου καλά στους ρόλους επιβεβαίωσης. Με τη διασταύρωση με άλλους τεχνικούς δείκτες, το EFI βοηθά ελαχιστοποίηση ψευδών σημάτων και μεγιστοποίηση trade αποδοτικότητα.

Η ενσωμάτωση του EFI σε μια στρατηγική συναλλαγών δημιουργεί ένα υψηλότερο επίπεδο πολυπλοκότητας. Βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων, φωτίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ τιμής και όγκου και ενδυναμώνει traders να μείνει μπροστά από την καμπύλη. Ως εκ τούτου, η κατανόηση και η αποτελεσματική χρήση του EFI είναι συνώνυμη με την εμβάθυνση της κυριαρχίας στις συναλλαγές.

2. Υπολογισμός Elder Force Index

Ο υπολογισμός του Elder Force Index αποτελείται από μια σειρά κρίσιμων βημάτων. ο μέτρηση της δύναμης είναι το θεμελιώδες στάδιο. Αυτός ο υπολογισμός δύναμης περιλαμβάνει τρία σημεία δεδομένων – υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο της τρέχουσας ημέρας. Ο τύπος που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της δύναμης ενσωματώνει τον πολλαπλασιασμό του όγκου της τρέχουσας ημέρας με τη διαφορά στην τιμή της τρέχουσας ημέρας και στην τιμή της προηγούμενης ημέρας.

Για να επιτύχετε το Elder Force Index, α Εκθετική 13 ημερών κινητός μέσος όρος Το (EMA) εφαρμόζεται στη συνέχεια στην προηγουμένως υπολογισμένη δύναμη. Αυτή η στρατηγική EMA συγκεντρώνει όλα τα σήματα από τον δείκτη δύναμης για μια καθορισμένη περίοδο.

Στη συνέχεια, τα σήματα συναλλαγών αποκρυπτογραφούνται από τον δείκτη δύναμης. Μια ανοδική αγορά, για παράδειγμα, υποδεικνύεται με α δείκτης θετικής δύναμης, και αντιθέτως, μια bear market υποδηλώνεται από έναν αρνητικό δείκτη δύναμης. Παρεμπιπτόντως, ανοδικές ή πτωτικές αποκλίσεις μπορεί να υπονοούν μια πιθανή αντιστροφή της αγοράς.

Είναι επιτακτική ανάγκη να σημειωθεί ότι, μαζί με την ερμηνεία των αντίστοιχων τιμών των δεικτών, ο Δείκτης Elder Force Index θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους δείκτες συναλλαγών και εργαλεία για μια ισχυρή και ολοκληρωμένη στρατηγική συναλλαγών. ο ευθυγράμμιση με ευρύτερα σχέδια συναλλαγών είναι επομένως απαραίτητο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δείκτη Δύναμης Ηλικιωμένων.

Στον τομέα της τεχνικής ανάλυσης, ο Δείκτης Δύναμης Elder αναγνωρίζεται για τον άρτιο εντοπισμό των αλλαγών στην ισχύ, την κατεύθυνση και την αστάθεια μιας τιμής. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, το καθιστά απαραίτητο βοήθημα traders, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σχεδιάζουν εύστοχα τις κινήσεις τους, αποφεύγοντας τις παράλογες εμπορικές αποφάσεις.

2.1. Η φόρμουλα πίσω από αυτό

Επινοημένος από τον Δρ. Alexander Elder, ο Elder Force Index είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό εργαλείο συναλλαγών. Στο επίκεντρο αυτής της καινοτόμου προσέγγισης βρίσκεται μια φόρμουλα που έχει σχεδιαστεί για να αποκαλύψει τις υποκείμενες δυνάμεις της αγοράς. Εστιάζοντας στον όγκο, την κατεύθυνση και την έκταση, το Elder Force Index χρησιμοποιεί μια προσέγγιση με τρεις άξονες που καλύπτει κάθε κρίσιμη πτυχή της κίνησης των τιμών.

Τόμος είναι ένα στατιστικό μέτρο του αριθμού των αποθέματα tradeδ, και το μέγεθος των συναλλαγών τους. Η ενσωμάτωση μετρήσεων όγκου στον τύπο προσθέτει ένα κρίσιμο στρώμα βάθους. Traders αποκτούν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη, κατανοώντας όχι μόνο την κατεύθυνση των κινήσεων των τιμών, αλλά και την ορμή πισω τους.

Λειτουργεί ως πυξίδα αυτού του τύπου κατεύθυνση. Με την αναγνώριση και τη μέτρηση των αλλαγών τιμών, η κατεύθυνση προσθέτει το πλαίσιο, προσφέροντας πληροφορίες για τις πιθανές τάσεις της αγοράς. Είναι το βέλος που οδηγεί traders προς κερδοφόρες αποφάσεις, χτίζοντας ένα μονοπάτι ελάχιστης αντίστασης.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι έκταση. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεγέθους της αλλαγής τιμής από τη μια περίοδο στην άλλη, η έκταση προσθέτει το τελευταίο κομμάτι στο παζλ. Βελτιώνει τις λεπτομέρειες, προσφέροντας ακρίβεια και επιτρέποντας traders για να μετρήσει τη δύναμη ή την αδυναμία των κινήσεων των τιμών.

Συχνά λανθασμένα ως μια απλή στρατηγική συναλλαγών, ο Δείκτης Elder Force Index δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια τακτική φόρμουλα επιτυχίας. Η ενσωμάτωση του όγκου, της κατεύθυνσης και της έκτασης παρέχει traders με έναν περιεκτικό, λεπτομερή και διορατικό οδηγό για την πλοήγηση στα ασταθή νερά του χρηματιστηρίου. Μια φόρμουλα φτιαγμένη από επαγγελματία trader, που απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να κατανοήσει την άμπωτη και τη ροή των αγορών.

3. Ερμηνεία Elder Force Index

Η κατανόηση των περιπλοκών του Elder Force Index μπορεί να οδηγήσει στρατηγικές διαπραγμάτευσης προς έναν πλούτο πιθανών κερδών. Κυρίως, αυτός ο τεχνικός δείκτης απεικονίζει τη δύναμη πίσω από μια κίνηση της τιμής κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. Ο υπολογισμός του ενσωματώνει τρεις βασικούς παράγοντες: κατεύθυνση, έκταση και όγκο.

Η κατεύθυνση συστατικό σημαίνει εάν η αγορά κινείται ανοδικά ή καθοδικά. Μια θετική τιμή δείχνει ανοδική ορμή, ενώ μια αρνητική τιμή δείχνει πτωτική τάση. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν την παρακολούθηση τάσεων traders να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις αγοράς ή πώλησης.

Η έκταση μετρά την ισχύ της αλλαγής τιμής εντός της επιλεγμένης περιόδου. Μια μεγαλύτερη απόλυτη τιμή του Elder Force Index υποδηλώνει μια ισχυρότερη κίνηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την αιώρηση traders καθώς βοηθά στον εντοπισμό πιθανών αντιστροφών τιμών.

το κρίσιμο τόμος παράγοντας είναι ο όγκος συναλλαγών του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ένας υψηλότερος όγκος συνεπάγεται πιο σημαντική δραστηριότητα της αγοράς και, συνήθως, ισχυρότερες κινήσεις τιμών.

Κατά την ερμηνεία του Elder Force Index, ξεχωρίζουν δύο βασικές εκτιμήσεις: η αξία και η κατεύθυνσή του. Μια θετική τιμή ενισχύει την πιθανότητα μιας ανοδικής τάσης, ενώ μια αρνητική τιμή υποδηλώνει μια πιθανή πτωτική τάση. Η κατεύθυνση δείχνει μια αύξηση ή μείωση της δύναμης μιας τάσης. Η ανοδική κατεύθυνση σε θετικό Δείκτη Δύναμης Elder δείχνει προς μια ενισχυτική ανοδική τάση, ενώ μια καθοδική κατεύθυνση σε αρνητική τιμή υποδηλώνει μια ενισχυτική πτωτική τάση.

Σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης και σωστά κίνδυνος διαχείριση, η Elder Force Index μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες για αυξημένα εμπορικά κέρδη. Μέσα από αποφασιστική ερμηνεία των αξιών του, tradeΗ rs μπορεί να προβλέψει με επιτυχία τις αλλαγές της αγοράς, επιτρέποντας πιο τακτικές και κερδοφόρες trades.

3.1. Αρχές της Ανάγνωσης Δείκτη Δύναμης Γέροντα

Κατανόηση του Elder Force Index Η ανάγνωση είναι παρόμοια με τον έλεγχο ενός στρατηγικού εργαλείου στον κόσμο των συναλλαγών. Ένα προϊόν του ιδιοφυούς μυαλού του Δρ. Alexander Elder, ο Elder Force Index ποσοτικοποιεί τη δύναμη πίσω από μια κίνηση τιμών. Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση, απεικονίζει πόσο ισχυρές ή αδύναμες είναι οι δυνάμεις που ωθούν τις τιμές προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η ερμηνεία των αρχών αυτής της ανάγνωσης επιτρέπει traders να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τη συνδυασμένη δύναμη τριών βασικών παραγόντων: κατεύθυνση, έκταση και όγκος.

Tοποθεσία είναι η διαδρομή που ακολουθεί μια τιμή, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, και ο δείκτης το δηλώνει με θετική ή αρνητική τιμή. Εκταση αναφέρεται στο μέγεθος της διαφοράς μεταξύ των σημερινών και των χθεσινών τιμών κλεισίματος. Ένας μεγαλύτερος βαθμός σε μια συγκεκριμένη ημέρα συναλλαγών συνεπάγεται ισχυρότερες δυνάμεις εκείνη την ημέρα. Ο τελευταίος παράγοντας, Τόμος, καθιστά τον δείκτη μοναδικό, καθώς λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των μετοχών tradeρε. Μια μέρα με υψηλό όγκο υποδηλώνει αξιοσημείωτο επενδυτικό κλίμα, που γοητεύεται από τον δείκτη.

Βουτώντας σε περαιτέρω πολυπλοκότητα, traders παρατηρούν δύο κύριες δυναμικές στις μετρήσεις του Elder Force Index—έναν ακατέργαστο Δείκτη Δύναμης και έναν εξομαλυνόμενο Δείκτη Δύναμης. Δεδομένης της ευαισθησίας του στις διακυμάνσεις των τιμών, ο ακατέργαστος δείκτης δύναμης ενισχύει τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης όταν ένας τίτλος είναι σε τάση. Ωστόσο, για μια ευρύτερη ανάλυση, ένας εξομαλυνμένος Δείκτης Δύναμης βοηθά στο φιλτράρισμα του «θορύβου» και διευκολύνει τη σαφή αντίληψη των σημαντικών τάσεων της αγοράς.

Η εφαρμογή αυτού του ισχυρού εργαλείου βρίσκει συχνά τη θέση της μαζί με άλλες στρατηγικές συναλλαγών. TradeΤο rs ενσωματώνει το Elder Force Index μαζί με τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους και τα επίπεδα υποστήριξης-αντίστασης για να δημιουργήσουν αποτελεσματικές επενδυτικές στρατηγικές.

3.2. Σήματα συναλλαγών που υποδεικνύονται από Elder Force Index

Η Elder Force Index (EFI) αντλεί τις ενδείξεις του από τον όγκο των μετοχών και την κατεύθυνση των τιμών, μετατρέποντάς τα σε ισχυρά σήματα συναλλαγών. Μια διαισθητική εκδήλωση της πορείας της αγοράς, το EFI μετράει δύο βασικούς παράγοντες. Tοποθεσία και Μέγεθος είναι οι κινητήριοι παράγοντες. Όταν παρατηρείτε θετικό EFI, προβλέπετε ανοδική κίνηση της τιμής. Αντίθετα, ένα αρνητικό EFI είναι ενδεικτικό πιθανών πτώσεων.

Τα σήματα συναλλαγών διακρίνονται όταν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές στην τροχιά EFI. Μηδενικό Crossover τηλεγραφεί μια επικείμενη αλλαγή στην κατεύθυνση των τιμών. Η διέλευση του EFI πάνω από το μηδέν προμηνύει μια ανοδική μετατόπιση της τιμής. Εναλλακτικά, ένα crossover κάτω από το μηδέν αναμένει μια ύφεση.

Το καινοτόμο Απόκλιση Το signal, ένα άλλο κόσμημα στο οπλοστάσιο του EFI, προσφέρει τη χρησιμότητά του στον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των τάσεων των τιμών και της κίνησης του EFI. Η ύπαρξη ανοδικών αποκλίσεων προβλέπει μια επικείμενη ανοδική πορεία. Αντίθετα, οι πτωτικές αποκλίσεις μας προειδοποιούν για υποχωρήσεις τιμών στον ορίζοντα.

Τα σήματα συναλλαγών είναι διαθέσιμα σε αφθονία με το EFI. Μια τέλεια αρμονία της αλληλεπίδρασης τιμής, όγκου και ευρετηρίου, το βασικό στοιχείο του EFI παραμένει Διήμερο EMA. Όταν το EFI εκτινάσσεται πάνω ή βυθίζεται κάτω από τη γραμμή EMA, δημιουργεί ένα ανοδικό ή πτωτική σήμα αντίστοιχα. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η άμεση δράση αποφέρει τις υψηλότερες ανταμοιβές.

4. Εφαρμογή του Elder Force Index στην Trading Strategy

Στρατηγική Elder Force IndexΕάν χρειάζεστε πιο προηγμένες δυνατότητες χαρτογράφησης για να δοκιμάσετε το Fisher Transform, μπορούμε να σας προτείνουμε Tradingview.

Η Elder Force Index Το (EFI) είναι ένας μοναδικός δείκτης που συνδυάζει δεδομένα τιμής και όγκου για να ποσοτικοποιήσει την ποσότητα ισχύος (δύναμης) πίσω από μια κίνηση τιμής. Η ευελιξία του επιτρέπει την εφαρμογή του σε μια ποικιλία στρατηγικών συναλλαγών, από τον εντοπισμό αντιστροφών τάσεων έως τον εντοπισμό ευνοϊκών σημείων εισόδου και εξόδου.

Μια κύρια χρήση περιλαμβάνει τον εντοπισμό της αρχής και του τέλους των πιθανών τάσεων. Για παράδειγμα, όταν το EFI είναι πάνω από το μηδέν, υποδηλώνει πίεση αγοράς. Όταν πέσει κάτω από το μηδέν, προτείνει πίεση πώλησης. Η παρατήρηση αυτών των μετατοπίσεων μπορεί να υποδηλώνει την πιθανή αρχή μιας νέας τάσης.

Μια άλλη εφαρμογή είναι η χρήση του EFI παράλληλα με έναν εξομαλυντικό κινούμενο μέσο όρο για τη διάκριση μεταξύ του βραχυπρόθεσμου θορύβου και των μεγαλύτερων, ουσιαστικών τάσεων. ΕΝΑ trader θα μπορούσε να θέσει ένα 13-ημερών εκθετικός κινούμενος μέσος όρος στη γραμμή EFI, για παράδειγμα, για να διακρίνει καλύτερα τις ισχυρές κινήσεις των τιμών από τις προσωρινές, ασήμαντες διακυμάνσεις των τιμών.

Επιπλέον, το Elder Force Index χρησιμοποιείται συχνά για τον εντοπισμό της απόκλισης μεταξύ του δείκτη και της τιμής. Εάν η τιμή μιας μετοχής κάνει υψηλότερα υψηλά αλλά το EFI δεν είναι, ή η τιμή μιας μετοχής κάνει χαμηλότερα χαμηλά αλλά το EFI δεν ακολουθεί το παράδειγμά της, μπορεί να υποδηλώνει μια εκκρεμή αναστροφή. Αυτή η αντίθετη κίνηση σηματοδοτεί μια τάση αποδυνάμωσης και θα μπορούσε να είναι ένας υπαινιγμός για να είστε έτοιμοι για μια πιθανή αλλαγή τάσης.

Τέλος, το EFI μπορεί να αναπτυχθεί για να επιβεβαιώσει σήματα από άλλους εμπορικές στρατηγικές ή δείκτες. Όπως και άλλοι δείκτες, το EFI είναι πιο αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία. Μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο επιβεβαίωσης, ενισχύοντας την εγκυρότητα σημάτων από άλλους δείκτες και διασφαλίζοντας ότι η «δύναμη» βρίσκεται στο tradeπλευρά του r.

4.1. Ενσωμάτωση με άλλα Εργαλεία Συναλλαγών

Η ευελιξία του Elder Force Index δεν περιορίζει τις δυνατότητές του μόνο σε ένα αυτόνομο εργαλείο. Πράγματι, ο συνδυασμός αυτού του ικανού περιουσιακού στοιχείου με άλλο ισχυρό εξοπλισμό συναλλαγών δίνει tradeΕίναι μια πολυδιάστατη άποψη της αγοράς, που ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση του δείκτη δύναμης με εργαλεία που βασίζονται σε τάσεις όπως Κινούμενων Μέσων καθιερώνει συνετά σήματα αγοράς ή πώλησης με βάση την ισχυρή δυναμική της αγοράς. Η διασταύρωση της γραμμής του κινητού μέσου όρου σε εκκρεμότητα από το Elder Force Index υποδηλώνει μια επικείμενη ανατροπή, επομένως μια έκκληση για δράση για traders. Αντίθετα, όταν το EFI αιωρείται πάνω ή κάτω από το μηδέν, συχνά υποδηλώνει υγιείς τάσεις που οι Κινούμενοι Μέσοι όροι μπορεί να μην επισημαίνουν πάντα. Επιπλέον, όταν μια κατάσταση υπεραγοράς ή υπερπώλησης σηματοδοτείται από έναν ταλαντωτή όπως ο Δείκτης Σχετικής Έντασης (RSI), η σύζευξη αυτών των πληροφοριών με το EFI μπορεί να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τέτοιες συνθήκες. Ο δείκτης Elder Force μπορεί να υποδηλώσει εάν η ισχυρή αγοραστική πίεση αντιπροσωπεύει πραγματικά μια κατάσταση υπεραγοράς, με αδύναμα νούμερα αγοράς να υπονοούν πιθανώς έναν υπερεκτιμημένο RSI. Ο συνδυασμός του EFI με αυτά τα εργαλεία αναβαθμίζει εγγενώς τη στρατηγική συναλλαγών, ενθαρρύνοντας μια πιο λεπτή ερμηνεία του ρυθμού της αγοράς.

4.2. Σχεδιασμός στρατηγικής συναλλαγών με Elder Force Index

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής συναλλαγών με το Elder Force Index συνεπάγεται ένα μείγμα τεχνικής ανάλυσης και διαίσθησης, με έμφαση στις δυναμικές τάσεις της αγοράς. ο Elder Force Index είναι ένα βασικό εργαλείο στο οπλοστάσιο πολλών traders, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τις εξελίξεις της αγοράς. Είναι ένα σύστημα δύο βημάτων που βασίζεται στις αρχές της ισχύος και της κατεύθυνσης, του ιστογράμματος δύο σκιών και των τριών κατηγοριών ράβδων. Η πρόθεση βασίζεται σταθερά στην ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Δύναμη και κατεύθυνση αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Elder Force Index. TradeΗ rs θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο δείκτης μετρά τη δύναμη πίσω από μια κίνηση τιμής σε συνδυασμό με την υποκείμενη κατεύθυνση. Η ισχύς καθορίζεται από τον όγκο, ενώ η κατεύθυνση αναφέρεται στην κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω του κοντάκι.

Δισκιασμένο ιστόγραμμα, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του Elder Force Index, προσφέρει μια άμεση εικόνα των δυνατοτήτων της αγοράς. Το χρώμα του ιστογράμματος αλλάζει με βάση την τιμή κλεισίματος. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να δείχνει γρήγορα εάν οι ταύροι ή οι αρκούδες έχουν τον έλεγχο.

Τρεις κατηγορίες μπαρ χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων τάσεων της αγοράς – της γραμμής Climax, της υψηλής έντασης Churn και της Low-Volume Churn. Κάθε μπάρα έχει ξεχωριστό ρόλο στην ανάλυση αγοράς, βοηθώντας traders λαμβάνουν τεκμηριωμένες στρατηγικές αποφάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο Elder Force Index δεν λειτουργεί μεμονωμένα. Η χρήση άλλων εργαλείων τεχνικής ανάλυσης σε συνδυασμό με τον δείκτη προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο βεβαιότητας στις αποφάσεις συναλλαγών.

5. Παγίδες και περιορισμοί

Ακόμη και αν η Elder Force Index (EFI) έχει θαυμαστεί για την ικανότητά του να αναδεικνύει τη δύναμη πίσω από μια κίνηση τιμών και να προβλέπει πιθανές ανατροπές, δεν εξαιρείται από πιθανές παγίδες και περιορισμούς. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που παρατηρούνται είναι η ευαισθησία του σε παράγουν ψευδή σήματα. Παρόμοια με άλλους τεχνικούς δείκτες, το EFI μπορεί περιστασιακά να δείχνει προς μια αντιστροφή, μόνο για να συνεχίσει η τιμή του περιουσιακού στοιχείου στην αρχική κατεύθυνση. Είναι, επομένως, φρόνιμο να το συμπληρώσετε με άλλα εργαλεία για πιο αξιόπιστα σήματα.

Επιπλέον, η εξάρτηση του δείκτη από τον όγκο και τη μεταβολή των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνευμένα συμπεράσματα. Αγορές με υψηλή ρευστότητα και η αστάθεια μπορεί να καταγράψει ισχυρές μετρήσεις EFI μόνο λόγω του όγκου τους και όχι απαραίτητα λόγω της ισχυρής πίεσης αγοράς ή πώλησης.

TradeΤο rs πρέπει επίσης να είναι προσεκτικό πιθανή υστέρηση. Δεδομένου ότι το EFI είναι ένας δείκτης με καθυστέρηση, οι απαντήσεις σε ξαφνικές αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να καθυστερήσουν, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει τη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα συναλλαγών με γρήγορο ρυθμό.

Τέλος, ενώ ο ίδιος ο τύπος είναι απλός, η σωστή ερμηνεία των τιμών του μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τους αρχάριους traders. Δεν πρόκειται μόνο για θετικές ή αρνητικές αναγνώσεις. Κατανόηση του σημασία του όγκου της αλλαγής είναι θεμελιώδους σημασίας και χωρίς ολοκληρωμένη κατανόηση, η εφαρμογή του Elder Force Index μπορεί να οδηγήσει σε μπούμερανγκ των συνετών στρατηγικών συναλλαγών.

5.1. Μειονεκτήματα της εξάρτησης από τους ηλικιωμένους Δείκτης Δύναμης

Ενώ ο Elder Force Index (EFI) αποδεικνύεται ένα ισχυρό εργαλείο σε α tradeτο οπλοστάσιο του r, δεν είναι χωρίς τα δικά του μειονεκτήματα. Σημειωτέον, το να βασίζεσαι αποκλειστικά στο EFI μπορεί να είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, κυρίως λόγω της ευαισθησίας του Μεταβλητότητα της αγοράς. Το EFI τείνει να παράγει ψευδή σήματα σε περιόδους εξαιρετικά ασταθείς. Αυτές οι ψευδείς ενδείξεις, εάν δεν συμπληρωθούν με πρόσθετη ανάλυση αγοράς, μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Εξάλλου, Το Elder Force Index δεν παρέχει καμία ένδειξη για την κατεύθυνση της τάσης. Το EFI έχει σχεδιαστεί για να μετράει την ισχύ πίσω από μια κίνηση τιμής, αλλά ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης είναι α tradeευθύνη του r. Η απουσία οποιασδήποτε κατευθυντικής ένδειξης μπορεί να φύγει traders ευάλωτα σε παραπλανητικά σήματα.

Επιπλέον, Η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί σε ασταθείς αγορές. Η εξοργιστική πτυχή των ασταθών, μη τάσεων συναλλαγών (οι οποίες είναι συχνές) είναι οι συχνές διασταυρώσεις, που δημιουργούν υπερβολική αφθονία σημάτων αγοράς και πώλησης. Η υιοθέτηση επιθετικών στρατηγικών συναλλαγών που βασίζονται σε αυτά τα σήματα σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες απώλειες.

Μια υπερβολική εξάρτηση από το EFI μπορεί να αποδώσει α trader αβοήθητος στις προαναφερθείσες καταστάσεις. Επομένως, είναι συνετό να χρησιμοποιείται το EFI ως μέρος ενός συστήματος συναλλαγών, σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης. Κάνοντας αυτό, tradeΗ rs μπορεί να διορθώσει τις εγγενείς αδυναμίες και ανακρίβειες του Elder Force Index και να φέρει ισορροπία στις εμπορικές τους αποφάσεις.

5.2. Αντιμετώπιση ψευδών σημάτων συναλλαγών

Τα ψευδή σήματα συναλλαγών μπορεί να είναι ένα σημαντικό εμπόδιο traders χρησιμοποιώντας τον Elder Force Index (EFI) ως μέρος της στρατηγικής συναλλαγών τους. Αυτά τα παραπλανητικά σήματα, τα οποία φαίνεται να υποδεικνύουν μια τάση όπου δεν υπάρχει πραγματικά, μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και τους πιο έμπειρους traders να πάρει λανθασμένες αποφάσεις.

Το κλειδί για την αντιμετώπιση των ψευδών σημάτων συναλλαγών έγκειται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εμφανίζονται αυτά τα ψευδώς θετικά. Ψεύτικα σήματα συχνά εμφανίζονται όταν υπάρχει σημαντικός θόρυβος της αγοράς ή βραχυπρόθεσμη αστάθεια. Τέτοια σενάρια μπορούν να στρεβλώσουν την πραγματική τάση και να προκαλέσουν παρερμηνεία της κατάστασης της αγοράς.

Μια πιθανή στρατηγική Η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι φιλτράρισμα του θορύβου της αγοράς. Αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιώντας μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια, τα οποία μπορούν να παρέχουν μια ευρύτερη προοπτική και να βοηθήσουν στη διάκριση των γνήσιων σημάτων συναλλαγών από τον απλό θόρυβο. Το EFI αναγνωρίζεται για την αποτελεσματικότητά του σε μεγαλύτερες περιόδους, καθιστώντας το εξαιρετικό για αυτήν την προσέγγιση.

Άλλη στρατηγική περιλαμβάνει το συνδυασμό EFI με άλλους τεχνικούς δείκτες για να επιβεβαιωθούν οι αναμενόμενες τάσεις. Μια τέτοια πολυδιάστατη ανάλυση μπορεί να παρέχει αξιόπιστη απόδειξη των κινήσεων της αγοράς, μειώνοντας την πιθανότητα να μην υπάρχουν ψευδή σήματα. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, το EFI μπορεί να συνδυαστεί με δείκτες όπως Κινούμενη μέση σύγκλιση σύγκλισης (MACD) ή δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) για την επικύρωση των σημάτων συναλλαγών με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Μια ισορροπημένη προσέγγιση, η επίγνωση της πιθανότητας ψευδών σημάτων και η εφαρμογή χρήσιμων στρατηγικών μπορεί να μετριάσει σημαντικά τον κίνδυνο που συνδέεται με αυτά τα ψευδώς θετικά. Αυτό θα επιτρέψει traders να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά το EFI στο πλαίσιο των εμπορικών στρατηγικών τους. Η αποφυγή αυτών των λανθασμένων σημάτων θα ευθυγραμμίσει τις συναλλακτικές δραστηριότητες πιο στενά με τις πραγματικές, και όχι εσφαλμένα αντιληπτές, τάσεις της αγοράς.

📚 Περισσότεροι πόροι

Παρακαλώ σημειώστε: Οι παρεχόμενοι πόροι ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένοι για αρχάριους και μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για traders χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

"[PDF] ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ELDER'S"
Συγγραφέας: Ν Βενκατές Κουμάρ
Πλατφόρμα: jems.net.in
Περιγραφή: Η μελέτη εστιάζει στη χρήση του Elder Force Index ως δείκτη για τη μέτρηση της αγοραστικής και πωλητικής δύναμης στο πλαίσιο επιλεγμένων μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης. Στόχος του είναι να παρέχει πληροφορίες για το πώς αυτός ο δείκτης μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της συμπεριφοράς της αγοράς.
πηγή: jems.net.in (PDF)


"A Volume Introduction Indicators to" (2022)
Συγγραφέας: CMT Buff Dormeier
Βιβλίο: CMT Curriculum Level I 2023: An
Περιγραφή: Το κεφάλαιο σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών εξετάζει τον Δείκτη Δύναμης του Elder (EFI), εξηγώντας πώς είναι ένας εύκολος ταλαντωτής να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές κλεισίματος και τον ημερήσιο όγκο. Η ημερήσια μεταβολή της τιμής εξηγείται ως μέρος του υπολογισμού του δείκτη.
πηγή: Βιβλία Google

❔ Συχνές ερωτήσεις

τρίγωνο sm δεξιά
Τι είναι ο Elder Force Index και πώς υπολογίζεται;

Το Elder Force Index είναι ένας τεχνικός δείκτης που αναπτύχθηκε από τον Dr. Alexander Elder. Μετρά την ισχύ πίσω από μια κίνηση της τιμής χρησιμοποιώντας τον όγκο και την τιμή για να εκτιμήσει τη δύναμη του α trade. Ο τύπος περιλαμβάνει την αφαίρεση της τιμής της προηγούμενης ημέρας από την τιμή της τρέχουσας ημέρας και τον πολλαπλασιασμό της με τον όγκο της τρέχουσας ημέρας. Αυτό δίνει την πραγματική τιμή του Δείκτη Δύναμης.

τρίγωνο sm δεξιά
Τι λέει ο Δείκτης Δύναμης Elder traders;

Ο δείκτης Elder Force Index προσφέρει πληροφορίες για την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των ταύρων και των αρκούδων στην αγορά. Όταν ο δείκτης είναι θετικός, οι ταύροι έχουν την άκρη, αν είναι αρνητικός, οι αρκούδες έχουν τον έλεγχο. Οι απότομες αλλαγές στον δείκτη μπορούν να σηματοδοτήσουν μια αλλαγή στην κατεύθυνση της τιμής.

τρίγωνο sm δεξιά
Πώς χρησιμοποιείται ο δείκτης Elder Force Index σε μια στρατηγική συναλλαγών;

TradeΟι rs χρησιμοποιούν συχνά το Elder Force Index για να επιβεβαιώσουν την κατεύθυνση της τάσης και την τρέχουσα ορμή. Μπορεί επίσης να εντοπίσει πιθανά σημεία αντιστροφής στην αγορά. Μια στρατηγική θα μπορούσε να εισάγει α trade όταν ο δείκτης τάσης και δύναμης ευθυγραμμίζονται και βγαίνει όταν ο δείκτης δύναμης υποδηλώνει αντιστροφή.

τρίγωνο sm δεξιά
Πώς μπορεί ο Elder Force Index να είναι επίκαιρος;

Το Elder Force Index ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές στον όγκο και την τιμή, ώστε να μπορεί να παρέχει έγκαιρα σήματα αγοράς ή πώλησης. Μπορεί να εκτιναχθεί μπροστά από σημαντικές κινήσεις τιμών, προσφέροντας μια άποψη σε πραγματικό χρόνο της πίεσης αγοράς ή πώλησης.

τρίγωνο sm δεξιά
Υπάρχουν πιθανά μειονεκτήματα στη χρήση του Elder Force Index;

Όπως όλοι οι δείκτες, το Elder Force Index δεν είναι αλάνθαστο. Χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης. Είναι επίσης καλό να σημειωθεί ότι ο δείκτης δύναμης μπορεί να παράγει ψευδή σήματα σε περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας ή όταν η τιμή διαπραγματεύεται σε ένα εύρος τιμών.

Συγγραφέας: Florian Fendt
Ένας φιλόδοξος επενδυτής και trader, ιδρύθηκε ο Florian BrokerCheck αφού σπούδασε οικονομικά στο πανεπιστήμιο. Από το 2017 μοιράζεται τις γνώσεις και το πάθος του για τις χρηματοπιστωτικές αγορές BrokerCheck.
Διαβάστε περισσότερα για τον Florian Fendt
Florian-Fendt-Συγγραφέας

Αφήστε ένα σχόλιο

Top 3 Brokers

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουλίου 2024

markets.com-λογότυπο-νέο

Markets.com

4.6 από 5 αστέρια (9 ψήφοι)
81.3% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα

Vantage

4.6 από 5 αστέρια (10 ψήφοι)
80% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα
mitrade ανασκόπηση

Mitrade

4.5 από 5 αστέρια (33 ψήφοι)
70% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

⭐ Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το άρθρο;

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η ανάρτηση; Σχολιάστε ή βαθμολογήστε εάν έχετε κάτι να πείτε για αυτό το άρθρο.

Λάβετε δωρεάν σήματα συναλλαγών
Μην χάσετε ποτέ ξανά μια ευκαιρία

Λάβετε δωρεάν σήματα συναλλαγών

Τα αγαπημένα μας με μια ματιά

Επιλέξαμε την κορυφή brokers, που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
ΕπενδύστεXTB
4.4 από 5 αστέρια (11 ψήφοι)
Το 77% των λογαριασμών λιανικών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο.
TradeExness
4.5 από 5 αστέρια (19 ψήφοι)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 από 5 αστέρια (10 ψήφοι)
Το 71% των λογαριασμών λιανικών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο.

Φίλτρα

Ταξινομούμε με την υψηλότερη βαθμολογία από προεπιλογή. Αν θέλεις να δεις άλλα brokers είτε τα επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού είτε περιορίστε την αναζήτησή σας με περισσότερα φίλτρα.
- ρυθμιστικό
0 - 100
Τί ψάχνεις?
Χρηματιστές
Ρυθμιστικές Αρχές
Πλατφόρμα
Κατάθεση / Απόσυρση
Τύπος Λογαριασμού
Office Location
Broker Χαρακτηριστικά