ΑκαδημίαΒρείτε μου Broker

Οδηγός καλύτερου αθροιστικού όγκου Delta

4.2 από 5 αστέρια (6 ψήφοι)

Το αθροιστικό δέλτα όγκου (CVD) είναι ένας ισχυρός δείκτης όγκου που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ της κίνησης όγκου και τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μετρά τη σωρευτική διαφορά μεταξύ του όγκου αγορών και πωλήσεων. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης ενός συγκεκριμένου μέσου ή αγοράς. Βοηθά επίσης στον εντοπισμό τάσεων, αναστροφών και επικύρωση θέσεων συναλλαγών. Παρακάτω είναι ένας πλήρης οδηγός για τη χρήση CVD.

 

 

Αθροιστικό Δέλτα Όγκου

💡 Βασικά Takeaways

 1. Αθροιστικό Δέλτα όγκου (CVD) είναι ένας ισχυρός δείκτης όγκου που μετρά τη σωρευτική διαφορά μεταξύ του όγκου αγορών και πωλήσεων, παρέχοντας πληροφορίες για τη δυναμική προσφοράς και ζήτησης. Ένα αυξανόμενο CVD υποδηλώνει αυξανόμενη αγοραστική πίεση, ενώ ένα μειωμένο CVD υποδηλώνει ισχυρότερη πίεση πώλησης, βοηθώντας traders εντοπίζει τη δύναμη της αγοράς και τις πιθανές αντιστροφές τάσεων.
 2. CVD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει την ισχύ της τάσης ευθυγραμμίζοντας με την κατεύθυνση της τάσης της τιμής. Ένα θετικό CVD σε μια ανοδική τάση ή ένα αρνητικό CVD σε μια πτωτική τάση υποδηλώνει μια ισχυρή τάση που υποστηρίζεται από τον όγκο. TradeΗ rs μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την επιβεβαίωση για να παραμείνει trades ή αποφύγετε τις πρόωρες εξόδους.
 3. Τιμή x Αποκλίσεις Δέλτα σηματοδοτούν πιθανές αντιστροφές τάσεων. Εάν η τιμή κάνει υψηλότερα υψηλά αλλά το CVD δείχνει χαμηλότερα υψηλά ή στασιμότητα, μπορεί να υποδηλώνει εξασθένηση της αγοραστικής πίεσης και πιθανή πτωτική αναστροφή. Αντίθετα, χαμηλότερα χαμηλά τιμών με υψηλότερα χαμηλά CVD θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ανοδική αντιστροφή.
 4. Ανάλυση CVD σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια παρέχει πολύτιμες γνώσεις. Η ενδοημερήσια CVD βοηθά στον εντοπισμό της βραχυπρόθεσμης προσφοράς και ζήτησης, ενώ η πιο μακροπρόθεσμη CVD (ημερήσια, εβδομαδιαία) δείχνει ευρύτερες μετατοπίσεις του κλίματος της αγοράς. Η κατανόηση του πλαισίου του χρονικού πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή ερμηνεία.
 5. Συνδυασμός CVD με άλλους τεχνικούς δείκτες όπως οι ταλαντωτές τιμών, οι κινούμενοι μέσοι όροι ή το προφίλ όγκου μπορούν να βελτιώσουν την ανάλυση και να παρέχουν πρόσθετη επιβεβαίωση των σημάτων συναλλαγών. Αυτή η προσέγγιση πολλών δεικτών προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της δυναμικής της αγοράς.

Ωστόσο, η μαγεία βρίσκεται στις λεπτομέρειες! Ξετυλίξτε τις σημαντικές αποχρώσεις στις ακόλουθες ενότητες... Ή, μεταβείτε κατευθείαν στο δικό μας Συχνές ερωτήσεις με πληροφορίες!

1. Πώς λειτουργεί το Cumulative Volume Delta;

CVD υπολογίζεται λαμβάνοντας τη διαφορά μεταξύ του σωρευτικού όγκου αγορών και του σωρευτικού όγκου πωλήσεων σε μια δεδομένη περίοδο. Ο όγκος αγοράς αντιπροσωπεύει τον συνολικό όγκο traded στο ή πάνω από την τιμή ζήτησης, ενώ ο όγκος πωλήσεων αντιπροσωπεύει τον συνολικό όγκο tradeδ στην τιμή προσφοράς ή κάτω από αυτήν.

Παρακολουθώντας τις αλλαγές στο σωρευτικός όγκος δέλτα, tradeΗ rs μπορεί να εντοπίσει αλλαγές στο κλίμα της αγοράς και πιθανά σημεία καμπής στη δράση των τιμών. Εάν το CVD είναι θετικό, υποδηλώνει ότι το ανοδικό συναίσθημα είναι ισχυρότερο, ενώ ένα αρνητικό CVD υποδηλώνει ισχυρότερο πτωτικό συναίσθημα.

Αθροιστικό Δέλτα Όγκου

2. Η σημασία του αθροιστικού όγκου δέλτα στις συναλλαγές

2.1. Ανάλυση της ισχύος της αγοράς μέσω του αθροιστικού όγκου Δέλτα

Μία από τις βασικές πτυχές της χρήσης του αθροιστικού όγκου δέλτα (CVD) είναι η ικανότητά του να αναλύει δύναμη της αγοράς. Εξετάζοντας το δέλτα του αθροιστικού όγκου, tradeΗ rs μπορεί να αξιολογήσει εάν οι αγοραστές ή οι πωλητές κυριαρχούν στην αγορά.

Όταν η CVD αυξάνεται σταθερά, υποδηλώνει αυξανόμενη αγοραστική πίεση και ισχυρή αγορά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αγοραστές επεμβαίνουν και αυξάνουν την τιμή. Από την άλλη πλευρά, μια πτωτική CVD υποδηλώνει ισχυρότερη πίεση πώλησης και μια πιθανή πτωτική αγορά. Δείχνει ότι οι πωλητές συμμετέχουν ενεργά, πιέζοντας την τιμή χαμηλότερα.

Εντοπίζοντας αλλαγές στην ισχύ της αγοράς μέσω της CVD, traders μπορεί να προσαρμόσει τους στρατηγικές διαπραγμάτευσης αναλόγως. Σε μια ισχυρή αγορά, μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας προσέγγισης που ακολουθεί τις τάσεις, αναζητώντας ευκαιρίες για αγορά με pullbacks. Αντίθετα, σε μια αδύναμη αγορά, δικαιολογείται μια πιο προσεκτική προσέγγιση, με επίκεντρο τις ανοικτές πωλήσεις ή την αναμονή για επιβεβαίωση μιας αντιστροφής της τάσης.

Η χρήση CVD σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά του. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός CVD με την τιμή ταλαντωτές όπως η Δείκτης Σχετικής Έντασης (RSI) ή η Κινούμενη μέση σύγκλιση σύγκλισης (MACD) μπορεί να παρέχει πιο ισχυρά σήματα για traders. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά στην επιβεβαίωση της δύναμης μιας τάσης

Ερμηνεία CVD

2.2. Χρήση αθροιστικού όγκου δέλτα για τον εντοπισμό αντιστροφών

Το αθροιστικό δέλτα όγκου (CVD) μπορεί επίσης να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό πιθανών αντιστροφών τιμών. Όταν εμφανίζεται το CVD απόκλιση με την τιμή, μπορεί να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στο κλίμα της αγοράς.

Για παράδειγμα, αν η τιμή κάνει υψηλότερα υψηλά, αλλά το CVD εμφανίζεται χαμηλότερα υψηλά or φθίνουσα, μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη πεποίθησης αγοράς. Αυτή η απόκλιση υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ανοδική τάση μπορεί να χάνει ορμή και θα μπορούσε δυνητικά αντιστρέψει. TradeΗ rs μπορεί να το δει ως προειδοποιητικό σημάδι και να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης κερδών ή ακόμη και έναρξης αρνητικών θέσεων.

Αντίστροφα, αν η τιμή κάνει χαμηλότερα χαμηλά, αλλά το CVD εμφανίζεται υψηλότερα χαμηλά ή αυξάνεται, μπορεί να υποδηλώνει υποκείμενη αγοραστική πίεση. Αυτό απότομη απόκλιση υποδηλώνει ότι η πίεση πώλησης μπορεί να μειώνεται και θα μπορούσε να συμβεί μια πιθανή αντιστροφή της τιμής προς τα πάνω. TradeΤο rs μπορεί να το ερμηνεύσει ως α ευκαιρία αγοράς ή ένα σήμα προς έξοδο από τις short θέσεις.

CVD για αντιστροφή τάσης

2.3. Ενσωμάτωση αθροιστικού όγκου Delta στις στρατηγικές συναλλαγών

Η ενσωμάτωση του Cumulative Volume Delta (CVD) στις στρατηγικές συναλλαγών μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων. Εδώ είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους tradeΗ rs μπορεί να χρησιμοποιήσει το CVD για να βελτιώσει τις στρατηγικές συναλλαγών τους:

 1. Επιβεβαίωση της ισχύος της τάσης: Το CVD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει τη δύναμη μιας τάσης. Όταν το CVD ευθυγραμμίζεται με την κατεύθυνση της τάσης των τιμών, υποδηλώνει ότι η τάση υποστηρίζεται από ισχυρή πίεση αγοράς ή πώλησης. TradeΗ rs μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την επιβεβαίωση για να παραμείνει trades και αποφύγετε τις πρόωρες εξόδους.
 1. Επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης βάσει όγκου: Το CVD μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης με βάση τον όγκο. Όταν η CVD φτάνει σε ακραία επίπεδα, όπως μια υψηλή θετική τιμή ή μια χαμηλή αρνητική τιμή, υποδηλώνει την παρουσία σημαντικής πίεσης αγοράς ή πώλησης. Αυτά τα επίπεδα μπορούν να λειτουργήσουν ως περιοχές στήριξης ή αντίστασης, όπου η τιμή μπορεί να αντιστραφεί ή να παγιωθεί.
 1. Επιβεβαίωση απόκλισης: Το CVD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση μοτίβων απόκλισης. Όταν η τιμή κάνει υψηλότερο υψηλό ή χαμηλότερο χαμηλό αλλά το CVD αποτυγχάνει να επιβεβαιώσει, υποδηλώνει μια τάση αποδυνάμωσης, σηματοδοτώντας πιθανώς μια αντιστροφή. TradeΟι rs μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την επιβεβαίωση για να προσαρμόσουν τις θέσεις τους ή να κάνουν το αντίθετο trades.
 1. Αναγνώριση ξεσπάσματος: Το CVD μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών ξεσπάσματος. Όταν η τιμή ξεφεύγει από ένα εύρος ή ένα μοτίβο ενοποίησης, tradeΤο rs μπορεί να κοιτάξει το αντίστοιχο CVD για να επικυρώσει το breakout. Ας υποθέσουμε ότι το CVD δείχνει σημαντική αύξηση στον όγκο αγορών ή πωλήσεων κατά τη διάρκεια του ξεμπλοκαρίσματος. Σε αυτήν την περίπτωση, υποδηλώνει ότι η κίνηση υποστηρίζεται από ισχυρή συμμετοχή στην αγορά, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας σταθερής κίνησης προς την κατεύθυνση της διάσπασης.
Χρήση CVD Περιγραφή
Επιβεβαίωση της ισχύος της τάσης Το CVD ευθυγραμμίζεται με την τάση των τιμών, υποδεικνύοντας ισχυρή πίεση αγοράς/πώλησης, επιβεβαιώνοντας την ισχύ της τάσης.
Επίπεδα υποστήριξης/αντίστασης βάσει όγκου Το CVD προσδιορίζει τα επίπεδα υποστήριξης/αντίστασης όπου η τιμή μπορεί να αντιστραφεί ή να παγιωθεί, με βάση τα ακραία επίπεδα όγκου.
Επιβεβαίωση Απόκλισης Το CVD επιβεβαιώνει τα μοτίβα απόκλισης, προτείνοντας πιθανές ανατροπές τάσεων όταν η τιμή και η CVD δεν ευθυγραμμίζονται.
Αναγνώριση σπασίματος Το CVD επικυρώνει τα ξεσπάσματα με σημαντικές αλλαγές όγκου, υποδεικνύοντας ισχυρή συμμετοχή στην αγορά και βιωσιμότητα των τάσεων.

3. Ρυθμίσεις για το αθροιστικό δέλτα όγκου

3.1. Επιλέγοντας το δεξιό διάγραμμα και τις ρυθμίσεις ένδειξης

Όταν χρησιμοποιείτε αθροιστικό δέλτα όγκου, είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό γράφημα και ρυθμίσεις δείκτη για βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το ισχυρό εργαλείο:

 1. Επιλέξτε το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο: Η χρονική περίοδος που επιλέγετε για το γράφημά σας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ακρίβεια της ανάλυσής σας. Ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο, όπως ένα ημερήσιο ή εβδομαδιαίο γράφημα, μπορεί να παρέχει μια ευρύτερη προοπτική της μελλοντικής κίνησης των τιμών, ενώ ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο όπως ένα διάγραμμα εντός της ημέρας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε βραχυπρόθεσμες αντιστροφές ή διακυμάνσεις.
 1. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δέλτα αθροιστικού όγκου: Οι περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του δείκτη δέλτα αθροιστικού όγκου. Μπορείτε να προσαρμόσετε μεταβλητές όπως η χρονική περίοδος, ο τύπος έντασης (τσιμπούρι, uptick ή downtick) και το όριο για σημαντικές αλλαγές όγκου. Ο πειραματισμός με αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε τον δείκτη στο στυλ συναλλαγών και τις προτιμήσεις σας.
 1. Συνδυασμός με άλλους δείκτες: Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η χρήση αθροιστικού δέλτα όγκου σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες μπορεί να προσφέρει πρόσθετη επιβεβαίωση και να βελτιώσει την ανάλυσή σας. Πειραματιστείτε με διαφορετικούς συνδυασμούς για να δείτε ποιοι δείκτες λειτουργούν καλύτερα μαζί για τη στρατηγική συναλλαγών σας.
 2. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης πολλαπλών χρονικών πλαισίων: Η εξέταση του δέλτα του αθροιστικού όγκου σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια μπορεί να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν δείτε μια ανοδική απόκλιση στο ημερήσιο γράφημα, αλλά μια πτωτική απόκλιση στο εβδομαδιαίο γράφημα, μπορεί να υποδηλώνει πιθανή αντιστροφή ή επιβράδυνση στην τρέχουσα τάση της αγοράς.

Ρύθμιση SVD

Άποψη Περιγραφή Βέλτιστες τιμές για χρονικά πλαίσια
Επιλογή Χρονικού Πλαισίου Το χρονικό πλαίσιο του γραφήματος επηρεάζει την ακρίβεια της ανάλυσης. Αυθημερόν βραχυπρόθεσμα, Καθημερινά/Εβδομαδιαία για ευρύτερη προοπτική
Προσαρμογή ρυθμίσεων CVD Προσαρμογή ρυθμίσεων όπως η χρονική περίοδος και ο τύπος έντασης. Προσαρμόστε ανάλογα με το στυλ συναλλαγών. καμία συγκεκριμένη βέλτιστη τιμή
Συνδυαστικοί δείκτες Χρήση CVD με άλλους δείκτες για καλύτερη ανάλυση. Εξαρτάται από tradeστρατηγική του r? δεν ταιριάζει σε όλους
Πολλαπλά χρονικά πλαίσια Ανάλυση CVD σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια για τη δραστηριότητα της αγοράς. Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό σύντομων και μεγάλων χρονικών πλαισίων για μια ολοκληρωμένη προβολή

4. Βασικοί δείκτες και σήματα στο αθροιστικό δέλτα όγκου

4.1. Το θετικό Δέλτα ως ανοδικό σήμα

Το θετικό δέλτα στο αθροιστικό δέλτα όγκου (CVD) μπορεί να ερμηνευτεί ως ανοδικό σήμα. Όταν το CVD δείχνει θετική τιμή, υποδηλώνει ότι ο όγκος αγορών κυριαρχεί στην αγορά. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει έντονη ζήτηση για το περιουσιακό στοιχείο, η οποία μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

TradeΗ rs μπορεί να χρησιμοποιήσει το θετικό Delta ως επιβεβαίωση μιας ανοδικής τάσης τιμής. Για παράδειγμα, εάν το CVD δείχνει μια θετική τιμή ενώ η τιμή κάνει υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά, υποδηλώνει ότι η ανοδική ορμή υποστηρίζεται από την αύξηση του όγκου αγορών. Αυτό μπορεί να είναι μια ισχυρή ένδειξη για να εισέλθετε σε θέσεις long ή να διατηρήσετε την υπάρχουσα ανοδική πορεία trades.

Επιπλέον, η θετική Delta μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ευκαιριών αγοράς κατά τη διάρκεια ανακλήσεων ή ανατροπών. Εάν η τιμή παρουσιάσει προσωρινή πτώση, αλλά το CVD παραμένει θετικό, υποδηλώνει ότι ο όγκος αγορών εξακολουθεί να είναι παρών στην αγορά. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι η απόσυρση είναι μόνο προσωρινή και ότι η αγοραστική πίεση μπορεί να επαναληφθεί, παρέχοντας την ευκαιρία να εισέλθετε σε πιο ευνοϊκή τιμή.

4.2. Αρνητικό Δέλτα ως Πτωτικό Σήμα

Ένα αρνητικό δέλτα στο αθροιστικό δέλτα όγκου (CVD) μπορεί να ερμηνευθεί ως πτωτική τάση. Όταν το CVD εμφανίζει αρνητική τιμή, υποδηλώνει ότι ο όγκος πωλήσεων κυριαρχεί στην αγορά. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει ισχυρή προσφορά του περιουσιακού στοιχείου, η οποία μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των τιμών.

TradeΗ rs μπορεί να χρησιμοποιήσει το αρνητικό Delta ως επιβεβαίωση μιας πτωτικής τάσης τιμής. Για παράδειγμα, εάν το CVD δείχνει αρνητική τιμή ενώ η τιμή κάνει χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά, υποδηλώνει ότι η πτωτική ορμή υποστηρίζεται από την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Αυτό μπορεί να είναι μια ισχυρή ένδειξη για να εισέλθετε σε short θέσεις ή να διατηρήσετε την υπάρχουσα πτώση trades.

Επιπλέον, η αρνητική Delta μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ευκαιριών πώλησης κατά τη διάρκεια προσωρινών ράλι τιμών ή ανατροπών. Εάν η τιμή παρουσιάσει προσωρινή αύξηση, αλλά το CVD παραμένει αρνητικό, υποδηλώνει ότι ο όγκος πωλήσεων εξακολουθεί να είναι παρών στην αγορά. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το ράλι είναι μόνο προσωρινό και ότι η πίεση των πωλήσεων μπορεί να επαναληφθεί, παρέχοντας την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε πιο ευνοϊκή τιμή.

4.3. Τιμή x Απόκλιση δέλτα ως σήμα αντιστροφής

Το Price x Delta Divergence είναι ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο για traders για να εντοπίσετε πιθανές ανατροπές τάσεων. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της κίνησης της τιμής και της τιμής Delta στον δείκτη αθροιστικού όγκου δέλτα (CVD).

Εάν η τιμή σημειώνει υψηλότερα υψηλά, αλλά η τιμή Δέλτα κάνει χαμηλότερα υψηλά ή παραμένει στάσιμη, υποδηλώνει ότι ο όγκος αγορών μειώνεται ή δεν συμβαδίζει με την κίνηση της τιμής. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η ανοδική δυναμική αποδυναμώνεται και μια πιθανή αντιστροφή της τάσης μπορεί να είναι επικείμενη.

Αντίθετα, εάν η τιμή σημειώνει χαμηλότερα χαμηλά, αλλά η τιμή Delta κάνει υψηλότερα χαμηλά ή παραμένει στάσιμη, υποδηλώνει ότι ο όγκος πωλήσεων μειώνεται ή δεν συμβαδίζει με την κίνηση της τιμής. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η καθοδική ορμή εξασθενεί και μια πιθανή αναστροφή προς τα πάνω μπορεί να υπάρχει στα φύλλα.

TradeΟι rs μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την Απόκλιση Τιμή x Δέλτα ως σήμα για να εξετάσουν το ενδεχόμενο εξόδου ή αντιστροφής των θέσεων τους. Για παράδειγμα, εάν η τιμή κάνει υψηλότερα υψηλά ενώ η τιμή Delta εμφανίζει χαμηλότερα υψηλά, α trader που είναι long στην αγορά μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να κλείσει τη θέση του ή ακόμα και να εισέλθει σε μια θέση πώλησης εάν υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση μιας αναστροφής. Ομοίως, εάν η τιμή κάνει χαμηλότερα χαμηλά ενώ η τιμή Delta εμφανίζεται υψηλότερη

Χρήση CVD Περιγραφή
Επιβεβαίωση της ισχύος της τάσης Το CVD ευθυγραμμίζεται με την τάση των τιμών, υποδεικνύοντας ισχυρή πίεση αγοράς/πώλησης, επιβεβαιώνοντας την ισχύ της τάσης.
Επίπεδα υποστήριξης/αντίστασης βάσει όγκου Το CVD προσδιορίζει τα επίπεδα υποστήριξης/αντίστασης όπου η τιμή μπορεί να αντιστραφεί ή να παγιωθεί, με βάση τα ακραία επίπεδα όγκου.
Επιβεβαίωση Απόκλισης Το CVD επιβεβαιώνει τα μοτίβα απόκλισης, προτείνοντας πιθανές ανατροπές τάσεων όταν η τιμή και η CVD δεν ευθυγραμμίζονται.
Αναγνώριση σπασίματος Το CVD επικυρώνει τα ξεσπάσματα με σημαντικές αλλαγές όγκου, υποδεικνύοντας ισχυρή συμμετοχή στην αγορά και βιωσιμότητα των τάσεων.

5. Πώς να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικό όγκο δέλτα στην τεχνική ανάλυση

5.1. Ανάλυση αθροιστικών τιμών Delta σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια

Όταν χρησιμοποιείτε αθροιστικό όγκο δέλτα σε τεχνική ανάλυση, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το χρονικό πλαίσιο που αναλύετε. Οι αθροιστικές τιμές Delta μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για το συνολικό κλίμα της αγοράς, αλλά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο.

Για βραχυπρόθεσμη ανάλυση, όπως π.χ ημέρα συναλλαγών ή scalping, tradeΟι rs συχνά εξετάζουν το δέλτα του αθροιστικού όγκου εντός της ημέρας. Αυτό τους επιτρέπει να μετρούν την πίεση αγοράς και πώλησης στην αγορά, βοηθώντας τους να λάβουν αποφάσεις για την είσοδο ή την έξοδο trades γρήγορα.

Από την άλλη πλευρά, για μακροπρόθεσμες αναλύσεις, όπως διαπραγμάτευση swing ή διαπραγμάτευση θέσης, tradeΤο rs μπορεί να επικεντρωθεί στο δέλτα αθροιστικού όγκου για πολλές ημέρες ή και εβδομάδες. Αυτό παρέχει μια ευρύτερη προοπτική για το συνολικό κλίμα της αγοράς και μπορεί να είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό σημαντικών αλλαγών στην προσφορά και τη ζήτηση.

Ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το πλαίσιο στο οποίο αναλύεται το δέλτα του αθροιστικού όγκου. Είναι η αγορά τάσεις ή περιορισμένη σε εύρος; Υπάρχουν σημαντικά γεγονότα ειδήσεων ή οικονομικοί δείκτες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κλίμα της αγοράς; Η κατανόηση αυτών των παραγόντων μπορεί να βοηθήσει στην επικύρωση των σημάτων που παρέχονται από τον δείκτη δέλτα αθροιστικού όγκου.

5.2. Κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ τιμής και αθροιστικού δέλτα

Η κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ τιμής και σωρευτικού δέλτα είναι ζωτικής σημασίας όταν χρησιμοποιείται αυτός ο δείκτης στην τεχνική ανάλυση. Η σχέση μεταξύ της κίνησης των τιμών και του σωρευτικού δέλτα μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη δυναμική της αγοράς.

Σε μια ανοδική τάση, η τιμή τείνει να αυξάνεται ενώ το σωρευτικό δέλτα επίσης αυξάνεται ή παραμένει θετικό. Αυτό δείχνει ότι η αγοραστική πίεση είναι ισχυρή και υποστηρίζει την ανοδική κίνηση της τιμής. TradeΟι rs μπορούν να το ερμηνεύσουν ως ένα μήνυμα για να παραμείνουν σε θέσεις long ή ακόμη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσθήκης στις θέσεις τους καθώς η τάση συνεχίζεται.

Αντίθετα, σε μια πτωτική τάση, η τιμή τείνει να μειώνεται ενώ το σωρευτικό δέλτα μειώνεται ή παραμένει αρνητικό. Αυτό υποδηλώνει ότι η πίεση πωλήσεων είναι κυρίαρχη, επιβεβαιώνοντας την πτωτική τάση. TradeΗ rs μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να κρατήσει short θέσεις ή ακόμη και να αναζητήσει ευκαιρίες για να εισέλθει σε νέες θέσεις πώλησης καθώς η πτωτική τάση επιμένει.

Ωστόσο, η πραγματική αξία του αθροιστικού δέλτα όγκου έγκειται στην ικανότητά του να εντοπίζει αποκλίσεις από τη δράση των τιμών, υποδεικνύοντας πιθανές αντιστροφές ή αλλαγές τάσεων. Οι αποκλίσεις συμβαίνουν όταν η τιμή και το αθροιστικό δέλτα εμφανίζουν αντικρουόμενα σήματα.

Για παράδειγμα, εάν η τιμή σημειώνει νέα υψηλά, αλλά το αθροιστικό δέλτα εμφανίζει χαμηλότερα υψηλά ή ακόμη και μειώνεται, μπορεί να υποδηλώνει ότι η αγοραστική πίεση μειώνεται. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι μιας πιθανής αντιστροφής της τάσης ή μιας σημαντικής υποχώρησης.

Από την άλλη πλευρά, εάν το CVD μειώνεται συνεχώς, υποδηλώνει αύξηση της πίεσης πωλήσεων και ασθενέστερη αγορά. Αυτό δείχνει ότι οι πωλητές παίρνουν τον έλεγχο και η τιμή είναι πιθανό να μειωθεί.

5.3. Χρήση αθροιστικού όγκου δέλτα με άλλους τεχνικούς δείκτες

Χρήση αθροιστικών Δέλτα όγκου με άλλους τεχνικούς δείκτες

Ενώ το αθροιστικό δέλτα όγκου μπορεί να είναι ένας ισχυρός δείκτης από μόνος του, χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες για την επιβεβαίωση των σημάτων συναλλαγών και τη βελτίωση της ανάλυσης.

Μια δημοφιλής προσέγγιση είναι ο συνδυασμός αθροιστικού δέλτα όγκου με παραδοσιακούς δείκτες που βασίζονται στην τιμή, όπως κινητοί μέσοι όροι ή γραμμές τάσης. Για παράδειγμα, εάν η τιμή είναι σε ανοδική τάση και το αθροιστικό δέλτα αυξάνεται επίσης, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ισχυρό ανοδικό σήμα. Επιβεβαίωση αυτού του σήματος με a κινητός μέσος όρος crossover ή ένα breakout πάνω από μια γραμμή τάσης μπορεί να προσφέρει πρόσθετη εμπιστοσύνη στο trade.

Ένας άλλος τρόπος χρήσης του αθροιστικού δέλτα όγκου είναι να το συγκρίνετε με άλλους δείκτες που βασίζονται σε όγκο, όπως το προφίλ όγκου ή ταλαντωτής όγκου. Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ του αθροιστικού δέλτα και αυτών των δεικτών, tradeΗ rs μπορεί να αποκτήσει βαθύτερες γνώσεις για τη δυναμική της αγοράς.

Για παράδειγμα, εάν το αθροιστικό δέλτα αυξάνεται ενώ ο ταλαντωτής όγκου αυξάνεται επίσης, υποδηλώνει ισχυρή αγοραστική πίεση και υγιή αγορά. Αυτό μπορεί να επιβεβαιώσει το ανοδικό σήμα και να παρουσιάσει μια ευκαιρία να εισέλθετε σε θέσεις long.

Από την άλλη πλευρά, εάν το σωρευτικό δέλτα μειώνεται ενώ το προφίλ όγκου εμφανίζει σημαντικό όγκο πωλήσεων σε βασικά επίπεδα τιμών, μπορεί να υποδηλώνει πιθανή αντιστροφή ή αλλαγή στο κλίμα της αγοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, tradeΗ rs μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης κερδών.

📚 Περισσότεροι πόροι

Παρακαλώ σημειώστε: Οι παρεχόμενοι πόροι ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένοι για αρχάριους και μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για traders χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αθροιστικό Όγκο Δέλτα, επισκεφθείτε Investopedia και Tradingview.

❔ Συχνές ερωτήσεις

τρίγωνο sm δεξιά
Πώς να υπολογίσετε τον αθροιστικό όγκο; 

Ο αθροιστικός όγκος υπολογίζεται προσθέτοντας τον συνολικό όγκο της ημέρας στον προηγούμενο αθροιστικό όγκο εάν η αγορά έχει ανέβει. Εάν η αγορά έχει πέσει, αφαιρείτε τον όγκο από τον προηγούμενο αθροιστικό όγκο.

τρίγωνο sm δεξιά
Τι είναι ο σελιδοδείκτης αθροιστικού όγκου Delta; 

Ο αθροιστικός όγκος δέλτα (CVD) στο Bookmap εμφανίζει τις αθροιστικές αλλαγές στον όγκο με βάση tradeεκτελούνται από επιτιθέμενους πωλητές έναντι εισβολέων αγοράς. Εμφανίζεται στην ένδειξη και στο παράθυρο γραφικών στοιχείων και βοηθά traders κατανοούν την πίεση αγοράς ή πώλησης στην αγορά.

τρίγωνο sm δεξιά
Ποιος είναι ο όγκος του Delta;

Το Volume Delta είναι η διαφορά μεταξύ της πίεσης αγοράς και πώλησης σε μια αγορά. Υπολογίζεται λαμβάνοντας τη διαφορά μεταξύ της έντασης tradeδ στην τιμή προσφοράς και τον όγκο tradeδ στην τιμή προσφοράς.

τρίγωνο sm δεξιά
Πώς υπολογίζετε τον όγκο Delta;

Το Volume Delta υπολογίζεται αφαιρώντας τον όγκο traded στην πλευρά της προσφοράς (πώλησης) από τον τόμο traded στην πλευρά της ζήτησης (αγοράς) για κάθε σημάδι τιμής, δίνοντας ένα τρέχον σύνολο της καθαρής πίεσης αγοράς ή πώλησης.

τρίγωνο sm δεξιά
Ποια είναι η σημασία του Volume Delta στις συναλλαγές;

Το Volume Delta είναι σημαντικό στις συναλλαγές καθώς παρέχει πληροφορίες για τη δυναμική της ζήτησης και της προσφοράς σε πραγματικό χρόνο της αγοράς. Αναλύοντας το Δέλτα όγκου, tradeΗ rs μπορεί να μετρήσει την ισχύ της πίεσης αγοράς ή πώλησης σε διαφορετικά επίπεδα τιμών, γεγονός που μπορεί να είναι ενδεικτικό των μελλοντικών κινήσεων των τιμών. Αποτελεί βασικό συστατικό της ανάλυσης ροής παραγγελιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πιθανών αντιστροφών, σπασίματος ή συνέχισης τάσεων. Η κατανόηση του Volume Delta μπορεί να βοηθήσει tradeΟι rs λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις αποκαλύπτοντας το υποκείμενο κλίμα της αγοράς.

Συγγραφέας: Arsam Javed
Ο Arsam, Trading Expert με πάνω από τέσσερα χρόνια εμπειρίας, είναι γνωστός για τις διορατικές του ενημερώσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές. Συνδυάζει την εμπορική του εμπειρία με τις δεξιότητες προγραμματισμού για να αναπτύξει τους δικούς του Expert Advisors, αυτοματοποιώντας και βελτιώνοντας τις στρατηγικές του.
Διαβάστε περισσότερα για τον Arsam Javed
Αρσάμ-Τζάβεντ

Αφήστε ένα σχόλιο

Top 3 Brokers

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2024

markets.com-λογότυπο-νέο

Markets.com

4.6 από 5 αστέρια (9 ψήφοι)
81.3% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα

Vantage

4.6 από 5 αστέρια (10 ψήφοι)
80% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα

Exness

4.5 από 5 αστέρια (19 ψήφοι)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

⭐ Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το άρθρο;

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η ανάρτηση; Σχολιάστε ή βαθμολογήστε εάν έχετε κάτι να πείτε για αυτό το άρθρο.

Λάβετε δωρεάν σήματα συναλλαγών
Μην χάσετε ποτέ ξανά μια ευκαιρία

Λάβετε δωρεάν σήματα συναλλαγών

Τα αγαπημένα μας με μια ματιά

Επιλέξαμε την κορυφή brokers, που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
ΕπενδύστεXTB
4.4 από 5 αστέρια (11 ψήφοι)
Το 77% των λογαριασμών λιανικών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο.
TradeExness
4.5 από 5 αστέρια (19 ψήφοι)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 από 5 αστέρια (10 ψήφοι)
Το 71% των λογαριασμών λιανικών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο.

Φίλτρα

Ταξινομούμε με την υψηλότερη βαθμολογία από προεπιλογή. Αν θέλεις να δεις άλλα brokers είτε τα επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού είτε περιορίστε την αναζήτησή σας με περισσότερα φίλτρα.
- ρυθμιστικό
0 - 100
Τί ψάχνεις?
Χρηματιστές
Ρυθμιστικές Αρχές
Πλατφόρμα
Κατάθεση / Απόσυρση
Τύπος Λογαριασμού
Office Location
Broker Χαρακτηριστικά