ΑκαδημίαΒρείτε μου Broker

Τρόπος χρήσης του μέσου πραγματικού εύρους (ATR)

4.2 από 5 αστέρια (5 ψήφοι)

Η πλοήγηση στις αγορές συναλλαγών μπορεί να είναι συντριπτική, ειδικά όταν πρόκειται για την κατανόηση και την εφαρμογή εργαλείων τεχνικής ανάλυσης όπως το Average True Range (ATR). Αυτή η εισαγωγή θα σας καθοδηγήσει αντιμετωπίζοντας πιθανά εμπόδια και πολυπλοκότητες, καθώς εμβαθύνουμε στην πρακτική χρήση του ATR για να βελτιώσουμε τη στρατηγική συναλλαγών σας και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μέση πραγματική εμβέλεια

💡 Βασικά Takeaways

 1. Κατανόηση του ATR: Το Average True Range (ATR) είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που μετρά την αστάθεια της αγοράς αποσυνθέτοντας ολόκληρο το εύρος μιας τιμής περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη περίοδο. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει traders να προβλέψει τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον κίνδυνο.
 2. Χρήση του ATR για Stop Losses: Το ATR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό επιπέδων διακοπής απώλειας. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση μεταβλητότητα ενός τίτλου, tradeΗ rs μπορεί να ορίσει stop losses που είναι λιγότερο πιθανό να προκληθούν από κανονικές διακυμάνσεις της αγοράς, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο περιττών εξόδων.
 3. ATR και Αναγνώριση Τάσεων: Το ATR μπορεί επίσης να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό των τάσεων της αγοράς. Μια άνοδος ATR υποδηλώνει αυξανόμενη αστάθεια, η οποία συχνά συνοδεύει την έναρξη μιας νέας τάσης στην αγορά, ενώ μια πτώση ATR υποδηλώνει μείωση της μεταβλητότητας και το πιθανό τέλος μιας τρέχουσας τάσης.

Ωστόσο, η μαγεία βρίσκεται στις λεπτομέρειες! Ξετυλίξτε τις σημαντικές αποχρώσεις στις ακόλουθες ενότητες... Ή, μεταβείτε κατευθείαν στο δικό μας Συχνές ερωτήσεις με πληροφορίες!

1. Κατανόηση του μέσου πραγματικού εύρους (ATR)

1.1. Ορισμός του ATR

ATR, ή Μέση πραγματική εμβέλεια, είναι ένα τεχνική ανάλυση εργαλείο που αναπτύχθηκε αρχικά για εμπόρευμα αγορές από τον J. Welles Wilder, Jr. Είναι ένας δείκτης αστάθειας που μετρά τον βαθμό διακύμανσης των τιμών σε ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο για μια καθορισμένη περίοδο.

Για τον υπολογισμό του ATR, πρέπει να ληφθούν υπόψη τρία πιθανά σενάρια για κάθε περίοδο (συνήθως την ημέρα):

 1. Η διαφορά ανάμεσα στο τρέχον υψηλό και το τρέχον χαμηλό
 2. Η διαφορά μεταξύ του προηγούμενου κλεισίματος και του τρέχοντος υψηλού
 3. Η διαφορά μεταξύ του προηγούμενου κλεισίματος και του τρέχοντος χαμηλού

Υπολογίζεται η απόλυτη τιμή κάθε σεναρίου και η υψηλότερη τιμή λαμβάνεται ως το True Range (TR). Το ATR είναι τότε ο μέσος όρος αυτών των αληθών περιοχών για μια καθορισμένη περίοδο.

Η ATR δεν είναι δείκτης κατεύθυνσης, όπως MACD or RSI, αλλά ένα μέτρο του Μεταβλητότητα της αγοράς. Οι υψηλές τιμές ATR υποδηλώνουν υψηλή μεταβλητότητα και μπορεί να σηματοδοτούν αβεβαιότητα της αγοράς. Αντίθετα, οι χαμηλές τιμές ATR υποδηλώνουν χαμηλή μεταβλητότητα και θα μπορούσαν να υποδηλώνουν εφησυχασμό της αγοράς.

Με λίγα λόγια, η ATR παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της αγοράς και βοηθά traders να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα με την αστάθεια της αγοράς. Είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο που επιτρέπει traders να διαχειρίζονται τους κίνδυνος πιο αποτελεσματικά, ορίστε τα κατάλληλα επίπεδα απωλειών και εντοπίστε πιθανές ευκαιρίες ξεμπλοκαρίσματος.

1.2. Σημασία του ATR στις συναλλαγές

Όπως έχουμε συζητήσει traders χρήση ATR για να πάρετε μια εικόνα της αστάθειας της αγοράς. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό;

Πρώτον, το ATR μπορεί να βοηθήσει traders μετράει την αστάθεια της αγοράς. Η κατανόηση της αστάθειας της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για traders καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Η υψηλή μεταβλητότητα συχνά ισοδυναμεί με υψηλότερο κίνδυνο αλλά και υψηλότερες πιθανές αποδόσεις. Από την άλλη πλευρά, η χαμηλή μεταβλητότητα υποδηλώνει μια πιο σταθερή αγορά αλλά με δυνητικά χαμηλότερες αποδόσεις. Παρέχοντας ένα μέτρο αστάθειας, το ATR μπορεί να βοηθήσει traders λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τους κινδύνου και ανταμοιβής trade-μακριά από.

Δεύτερον, το ATR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ρύθμιση stop loss επίπεδα. Μια απώλεια διακοπής είναι ένα προκαθορισμένο σημείο στο οποίο α tradeΗ r θα πουλήσει ένα απόθεμα για να περιορίσει τις απώλειές του. Το ATR μπορεί να βοηθήσει tradeΤο rs όρισε ένα επίπεδο stop loss που αντανακλά την αστάθεια της αγοράς. Κάνοντας αυτό, tradeΟι rs μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα σταματήσουν πρόωρα από το α trade λόγω των κανονικών διακυμάνσεων της αγοράς.

Τρίτον, το ATR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό σπασμών. Ένα breakout συμβαίνει όταν η τιμή μιας μετοχής κινείται πάνω από ένα επίπεδο αντίστασης ή κάτω από ένα επίπεδο υποστήριξης. Το ATR μπορεί να βοηθήσει tradeΗ rs εντοπίζει πιθανές εξάρσεις υποδεικνύοντας πότε αυξάνεται η αστάθεια της αγοράς.

Μέση πραγματική περιοχή (ATR)

2. Υπολογισμός του μέσου πραγματικού εύρους (ATR)

Υπολογισμός του μέσου πραγματικού εύρους (ATR) είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει μερικά βασικά βήματα. Αρχικά, πρέπει να προσδιορίσετε το True Range (TR) για κάθε περίοδο στο επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο. Το TR είναι η μεγαλύτερη από τις ακόλουθες τρεις τιμές: το τρέχον υψηλό μείον το τρέχον χαμηλό, η απόλυτη τιμή του τρέχοντος υψηλού μείον το προηγούμενο κλείσιμο ή η απόλυτη τιμή του τρέχοντος χαμηλού μείον το προηγούμενο κλείσιμο.

Αφού προσδιορίσετε το TR, στη συνέχεια υπολογίζετε το ATR υπολογίζοντας τον μέσο όρο του TR σε μια καθορισμένη περίοδο, συνήθως 14 περιόδους. Αυτό γίνεται αθροίζοντας τις τιμές TR για τις τελευταίες 14 περιόδους και στη συνέχεια διαιρώντας με το 14. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ATR είναι κινητός μέσος όρος, που σημαίνει ότι υπολογίζεται εκ νέου καθώς γίνονται διαθέσιμα νέα δεδομένα.

Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Το ATR είναι ένα μέτρο της αστάθειας της αγοράς. Κατανοώντας το ATR, tradeΤο rs μπορεί να μετρήσει καλύτερα πότε πρέπει να εισέλθει ή να βγει α trade, ορίστε κατάλληλα επίπεδα stop-loss και διαχειριστείτε τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, ένα υψηλότερο ATR υποδηλώνει μια πιο ασταθή αγορά, κάτι που μπορεί να προτείνει μια πιο συντηρητική στρατηγική συναλλαγών.

Λάβετε υπόψη ότι το ATR δεν παρέχει καμία κατευθυντική πληροφορία. μετρά μόνο την αστάθεια. Επομένως, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων συναλλαγών.

Ακολουθεί μια γρήγορη ανακεφαλαίωση:

 • Προσδιορίστε το True Range (TR) για κάθε περίοδο
 • Υπολογίστε το ATR υπολογίζοντας τον μέσο όρο του TR σε μια καθορισμένη περίοδο (συνήθως 14 περίοδοι)
 • Χρησιμοποιήστε το ATR για να κατανοήσετε την αστάθεια της αγοράς και να ενημερώσετε τις αποφάσεις συναλλαγών σας

Θυμάμαι: Το ATR είναι ένα εργαλείο, όχι μια στρατηγική. Είναι στο χέρι του ατόμου trader να ερμηνεύσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν πώς θα τα εφαρμόσουν καλύτερα στη στρατηγική συναλλαγών τους.

2.1. Βήμα-βήμα Υπολογισμός του ATR

Το ξεκλείδωμα των μυστηρίων του Μέσου Αληθινού Εύρους (ATR) ξεκινά με μια ολοκληρωμένη κατανόηση του βήμα προς βήμα υπολογισμού του. Αρχικά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το ATR βασίζεται σε τρεις διαφορετικούς υπολογισμούς, ο καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει διαφορετικό τύπο κίνησης τιμών.

Αρχικά, υπολογίζετε το "αληθινό εύρος" για κάθε περίοδο στο επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο. Αυτό μπορεί να γίνει συγκρίνοντας το τρέχον υψηλό με το τρέχον χαμηλό, το τρέχον υψηλό με το προηγούμενο κλείσιμο και το τρέχον χαμηλό με το προηγούμενο κλείσιμο. Η υψηλότερη τιμή που προκύπτει από αυτούς τους τρεις υπολογισμούς θεωρείται το πραγματικό εύρος.

Στη συνέχεια, υπολογίζετε τον μέσο όρο αυτών των πραγματικών περιοχών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό γίνεται συνήθως σε ένα χρονικό πλαίσιο 14 περιόδων, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τη στρατηγική συναλλαγών σας.

Τέλος, για την εξομάλυνση των δεδομένων και την παροχή ακριβέστερης αναπαράστασης της αστάθειας της αγοράς, είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται α 14-περίοδος εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) αντί για έναν απλό μέσο όρο.

Ακολουθεί μια αναλυτική ανάλυση βήμα προς βήμα:

 1. Υπολογίστε το πραγματικό εύρος για κάθε περίοδο: TR = max[(υψηλό – χαμηλό), abs (υψηλό – προηγούμενο κλείσιμο), abs (χαμηλό – προηγούμενο κλείσιμο)]
 2. Υπολογίστε τον μέσο όρο των πραγματικών εύρους κατά την επιλεγμένη περίοδο: ATR = (1/n) Σ TR (όπου n είναι ο αριθμός των περιόδων και Σ TR είναι το άθροισμα των πραγματικών περιοχών σε n περιόδους)
 3. Για πιο ομαλό ATR, χρησιμοποιήστε EMA 14 περιόδων: ATR = [(προηγούμενο ATR x 13) + τρέχον TR] / 14

Θυμηθείτε, το ATR είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αστάθειας της αγοράς. Δεν προβλέπει την κατεύθυνση ή το μέγεθος των τιμών, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη συμπεριφορά της αγοράς και να προσαρμόσετε ανάλογα τη στρατηγική συναλλαγών σας.

2.2. Χρήση ATR στην Τεχνική Ανάλυση

Η δύναμη του Average True Range (ATR) στην τεχνική ανάλυση έγκειται στην ευελιξία και την απλότητά του. Είναι ένα εργαλείο που, όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να προσφέρει traders με πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την αστάθεια της αγοράς. Κατανόηση του ATR είναι παρόμοιο με το να έχετε ένα μυστικό όπλο στο οπλοστάσιο συναλλαγών σας, που σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγείστε στα ασταθή νερά των χρηματοπιστωτικών αγορών με μεγαλύτερη σιγουριά και ακρίβεια.

Η αστάθεια είναι ο καρδιακός παλμός της αγοράς, και το ATR είναι ο παλμός του. Μετρά την αστάθεια της αγοράς υπολογίζοντας το μέσο εύρος μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών τιμών για μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι απίστευτα χρήσιμες για τον ορισμό εντολών stop-loss και τον εντοπισμό πιθανών ευκαιριών ξεμπλοκαρίσματος.

Χρησιμοποιώντας το ATR στην τεχνική σας ανάλυση περιλαμβάνει μερικά βασικά βήματα. Αρχικά, πρέπει να προσθέσετε τον δείκτη ATR στην πλατφόρμα χαρτογράφησης σας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξετε την περίοδο κατά την οποία το ATR θα υπολογίσει το μέσο εύρος. Η τυπική περίοδος για το ATR είναι 14, αλλά αυτή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στο στυλ συναλλαγών σας. Μόλις ρυθμιστεί το ATR, θα υπολογίσει αυτόματα το μέσο πραγματικό εύρος για την επιλεγμένη περίοδο και θα το εμφανίσει ως γραμμή στο γράφημά σας.

Ρύθμιση μέσου πραγματικού εύρους (ATR).

Ερμηνεία του ATR είναι ευθύς. Μια υψηλή τιμή ATR υποδηλώνει υψηλή μεταβλητότητα, ενώ μια χαμηλή τιμή ATR υποδηλώνει χαμηλή μεταβλητότητα. Όταν η γραμμή ATR αυξάνεται, σημαίνει ότι η αστάθεια της αγοράς αυξάνεται, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιθανή ευκαιρία συναλλαγών. Αντίθετα, μια πτώση της γραμμής ATR υποδηλώνει ότι η αστάθεια της αγοράς μειώνεται, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει περίοδο ενοποίησης.

3. Εφαρμογή του μέσου πραγματικού εύρους (ATR) στις στρατηγικές συναλλαγών

Εφαρμογή του μέσου πραγματικού εύρους (ATR) στις στρατηγικές συναλλαγών μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για traders που θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους τους. Το ATR είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που μετρά την αστάθεια της αγοράς υπολογίζοντας το μέσο εύρος μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών τιμών για μια συγκεκριμένη περίοδο.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους χρήσης του ATR είναι ο ορισμός εντολών stop-loss. Ρυθμίζοντας το stop-loss σας σε πολλαπλάσιο του ATR, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι σας trades εξέρχονται μόνο όταν υπάρχει σημαντική κίνηση των τιμών, μειώνοντας τον κίνδυνο πρόωρης διακοπής. Για παράδειγμα, εάν το ATR είναι 0.5 και αποφασίσετε να ορίσετε το stop-loss στο 2 φορές το ATR, το stop-loss θα οριστεί στο 1.0 χαμηλότερο από την τιμή εισόδου σας.

Μια άλλη ισχυρή εφαρμογή του ATR είναι στον καθορισμό των στόχων κέρδους σας. Χρησιμοποιώντας το ATR για να μετρήσετε τη μέση κίνηση της τιμής, μπορείτε να ορίσετε ρεαλιστικούς στόχους κέρδους που ευθυγραμμίζονται με την τρέχουσα αστάθεια της αγοράς. Για παράδειγμα, εάν το ATR είναι 2.0, ο καθορισμός στόχου κέρδους 4.0 πάνω από την τιμή εισόδου σας θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη στρατηγική.

Το ATR μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το μέγεθος των θέσεων σας. Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον ATR, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των θέσεων σας για να διατηρήσετε ένα σταθερό επίπεδο κινδύνου σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι σε πιο ασταθείς αγορές, θα μειώσετε το μέγεθος της θέσης σας και σε λιγότερο ασταθείς αγορές, θα αυξήσετε το μέγεθος της θέσης σας.

Θυμάμαι, ενώ το ATR είναι ένα ισχυρό εργαλείο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα. Είναι σημαντικό να συνδυάσετε το ATR με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης και δείκτες για να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να λάβετε πλήρη διαφήμισηvantage των πληροφοριών που παρέχονται από το ATR και βελτιώνουν την απόδοση των συναλλαγών σας.

3.1. Το ATR στις στρατηγικές ακολουθίας τάσεων

Στον τομέα των στρατηγικών ακολουθίας τάσεων, το Μέση πραγματική περιοχή (ATR) παίζει καθοριστικό ρόλο. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της αστάθειας της αγοράς και τον καθορισμό εντολών stop-loss, προστατεύοντας έτσι τη θέση συναλλαγών σας. Το κλειδί βρίσκεται στην κατανόηση των δυνατοτήτων του ATR και στη χρήση του στη διαφήμισή σαςvantage.

Εξετάστε ένα ανοδικό σενάριο αγοράς, όπου οι τιμές βρίσκονται σε σταθερή ανοδική τροχιά. Σαν trader, θα θέλατε να οδηγήσετε αυτήν την τάση όσο το δυνατόν περισσότερο, μεγιστοποιώντας τα κέρδη σας. Ωστόσο, η δυναμική φύση της αγοράς επιβάλλει τη χρήση ενός προστατευτικού stop-loss. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το ATR. Πολλαπλασιάζοντας την τιμή ATR με έναν παράγοντα (συνήθως μεταξύ 2 και 3), μπορείτε να ορίσετε α δυναμική στάση-απώλεια που προσαρμόζεται με την αστάθεια της αγοράς.

Για παράδειγμα, εάν το ATR είναι 0.5 και επιλέξετε πολλαπλασιαστή 2, το stop-loss σας θα οριστεί 1 μονάδα κάτω από την τρέχουσα τιμή. Καθώς το ATR αυξάνεται, υποδεικνύοντας υψηλότερη μεταβλητότητα, το stop-loss σας απομακρύνεται περισσότερο από την τρέχουσα τιμή, παρέχοντας trade με περισσότερο χώρο αναπνοής. Αντίθετα, καθώς το ATR μειώνεται, το stop-loss σας πλησιάζει την τρέχουσα τιμή, διασφαλίζοντας ότι θα βγείτε από το trade πριν αντιστραφεί η τάση.

Με παρόμοιο τρόπο, το ATR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πτωτική αγορά για να ορίσει μια stop-loss πάνω από την τρέχουσα τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πουλήσετε το περιουσιακό στοιχείο και να βγείτε από αυτό trade όταν η τάση αντιστρέφεται, περιορίζοντας έτσι τις απώλειές σας.

Σήμα μέσου πραγματικού εύρους (ATR).

Ενσωματώνοντας το ATR στις στρατηγικές σας ακολουθώντας τις τάσεις, μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον κίνδυνο ενώ οδηγείτε στα κύματα της αγοράς. Είναι απόδειξη του γεγονότος ότι στις συναλλαγές, όπως και στη ζωή, δεν είναι μόνο ο προορισμός, αλλά και το ταξίδι. Το ATR διασφαλίζει ότι το ταξίδι σας είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλό και κερδοφόρο.

3.2. ATR στις στρατηγικές Counter-Trend

Στρατηγικές αντίθετης τάσης μπορεί να είναι ένα παιχνίδι υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής στις συναλλαγές, αλλά όταν έχετε τη δύναμη του Μέση πραγματική περιοχή (ATR) στη διάθεσή σας, οι πιθανότητες μπορεί να κλίνουν σημαντικά υπέρ σας. Αυτό συμβαίνει επειδή το ATR, από τη φύση του, μετρά την αστάθεια της αγοράς, επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Όταν χρησιμοποιείτε το ATR σε στρατηγικές αντίθετης τάσης, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η τιμή ATR μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών αντιστροφών τάσεων. Για παράδειγμα, μια ξαφνική αύξηση της τιμής ATR θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή στην τάση, παρέχοντας την ευκαιρία να εισέλθετε σε μια αντίθετη τάση trade.

Σκεφτείτε αυτό το σενάριο: Παρατηρείτε ότι η τιμή ATR για ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες ημέρες. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η τρέχουσα τάση μπορεί να χάνει την άνοδο και μια αντιστροφή θα μπορούσε να είναι στον ορίζοντα. Τοποθετώντας μια αντίθετη τάση trade Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσατε ενδεχομένως να πιάσετε τη νέα τάση νωρίς και να την οδηγήσετε για σημαντικά κέρδη.

Κατεύθυνση τάσης μέσου πραγματικού εύρους (ATR).

Χρήση του ATR σε στρατηγικές αντίθετης τάσης έχει να κάνει με την κατανόηση της αστάθειας της αγοράς και τη χρήση της στη διαφήμισή σαςvantage. Πρόκειται για τον εντοπισμό πιθανών ανατροπών τάσεων νωρίς και την αξιοποίησή τους. Και ενώ δεν είναι μια αλάνθαστη μέθοδος, όταν χρησιμοποιείται σωστά και σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας trades.

4. Περιορισμοί και εκτιμήσεις του μέσου πραγματικού εύρους (ATR)

Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι το Average True Range (ATR) δεν είναι δείκτης κατεύθυνσης. Δεν υποδεικνύει την κατεύθυνση των μεταβολών των τιμών, αλλά ποσοτικοποιεί τη μεταβλητότητα. Ως εκ τούτου, μια άνοδος ATR δεν συνεπάγεται απαραίτητα άνοδο της τιμής ή ανοδική αγορά. Ομοίως, μια πτώση ATR δεν υποδηλώνει πάντα πτώση τιμής ή πτωτική αγορά.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η ευαισθησία του ATR σε ξαφνικές κρίσεις τιμών. Δεδομένου ότι υπολογίζεται με βάση τις απόλυτες αλλαγές τιμών, μια ξαφνική, σημαντική αλλαγή τιμής μπορεί να επηρεάσει δραστικά το ATR. Αυτό μπορεί μερικές φορές να έχει ως αποτέλεσμα μια υπερβολική τιμή ATR, η οποία μπορεί να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την πραγματική αστάθεια της αγοράς.

Επιπλέον, το ATR μπορεί μερικές φορές να υστερεί σε σχέση με τις πραγματικές αλλαγές της αγοράς. Αυτό οφείλεται στην εγγενή υστέρηση που υπάρχει στον υπολογισμό του ATR. Το ATR βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα τιμών και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται γρήγορα σε ξαφνικές, βραχυπρόθεσμες αλλαγές της αγοράς.

Επίσης, η αποτελεσματικότητα του ATR μπορεί να ποικίλλει σε διαφορετικές αγορές και χρονικά πλαίσια. Το ATR μπορεί να μην είναι εξίσου αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες της αγοράς ή για όλους τους τίτλους. Τείνει να λειτουργεί καλύτερα σε αγορές με σταθερά πρότυπα μεταβλητότητας. Επιπλέον, η επιλογή της παραμέτρου περιόδου για τον υπολογισμό του ATR μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ακρίβειά του.

Ενώ το ATR είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση της αστάθειας της αγοράς, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα. Όπως όλοι οι τεχνικοί δείκτες, το ATR θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία και τεχνικές για καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός του ATR με έναν δείκτη τάσης μπορεί να παρέχει πιο αξιόπιστα σήματα συναλλαγών.

4.1. ATR και κενά αγοράς

Αποσυσκευασία της σχέσης μεταξύ ATR και Market Κενά είναι σαν να ξεφλουδίζουμε τα στρώματα ενός κρεμμυδιού. Κάθε επίπεδο αντιπροσωπεύει ένα νέο επίπεδο κατανόησης, μια βαθύτερη εικόνα της πολύπλοκης δυναμικής του κόσμου των συναλλαγών.

Η έννοια του Market Gaps είναι σχετικά απλή. Αντιπροσωπεύουν τη διαφορά τιμής μεταξύ της τιμής κλεισίματος ενός τίτλου τη μία ημέρα και της τιμής ανοίγματός του την επόμενη. Αυτά τα κενά μπορεί να προκύψουν για διάφορους λόγους, από σημαντικά ειδησεογραφικά γεγονότα έως απλές ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης.

Ωστόσο, όταν εισάγετε το Μέση πραγματική περιοχή (ATR) στην εξίσωση, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Το ATR είναι ένας δείκτης αστάθειας που μετρά τον βαθμό αστάθειας των τιμών. Παρέχει traders με μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει το μέσο εύρος μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής τιμής ενός τίτλου για μια συγκεκριμένη περίοδο.

Λοιπόν, πώς διασταυρώνονται αυτές οι δύο έννοιες;

Λοιπόν, ένας από τους τρόπους tradeΗ rs μπορεί να χρησιμοποιήσει το ATR είναι για να βοηθήσει στην πρόβλεψη πιθανών κενών στην αγορά. Εάν το ATR είναι υψηλό, υποδηλώνει ότι ο τίτλος αντιμετωπίζει σημαντική μεταβλητότητα, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε χάσμα της αγοράς. Αντίθετα, ένα χαμηλό ATR μπορεί να υποδηλώνει μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης κενού αγοράς.

Για παράδειγμα, ας πούμε α tradeΤο r παρακολουθεί μια συγκεκριμένη ασφάλεια που έχει ασυνήθιστα υψηλό ATR. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα ότι η ασφάλεια είναι προετοιμασμένη για ένα κενό αγοράς. ο tradeΣτη συνέχεια, η r θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσει ανάλογα τη στρατηγική συναλλαγών της, ίσως ορίζοντας μια εντολή διακοπής ζημιών για προστασία από πιθανές απώλειες.

Θυμάμαι: Το εμπόριο είναι τόσο τέχνη όσο και επιστήμη. Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ ATR και Market Gaps είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό κομμάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε πιο ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών.

4.2. ATR και μετατοπίσεις αστάθειας

Μετατοπίσεις αστάθειας είναι tradeΤο ψωμί και το βούτυρο της r και η κατανόησή τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Με το Average True Range (ATR), μπορείτε να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα στη στρατηγική συναλλαγών σας.

Κατανόηση των αλλαγών ATR και μεταβλητότητας μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική της αγοράς που δεν είναι άμεσα εμφανείς. Για παράδειγμα, μια ξαφνική αύξηση του ATR μετά από μια μεγάλη καθοδική κίνηση της τιμής μπορεί να υποδηλώνει μια πιθανή αντιστροφή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υψηλές αξίες ATR εμφανίζονται συχνά στο κατώτατο σημείο της αγοράς, μετά από ένα «πανικό» sell-off.

Από την άλλη πλευρά, χαμηλές τιμές ATR εντοπίζονται συχνά σε εκτεταμένες πλάγιες περιόδους, όπως αυτές που βρίσκονται στις κορυφές και μετά από περιόδους ενοποίησης. Μια μετατόπιση μεταβλητότητας συμβαίνει όταν η τιμή ATR αλλάζει σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, υποδεικνύοντας μια πιθανή αλλαγή στις συνθήκες της αγοράς.

Πώς να εντοπίσετε τις αλλαγές μεταβλητότητας με το ATR; Μια κοινή μέθοδος είναι να αναζητήσετε μια ακολουθία τιμών ATR που είναι 1.5 φορές μεγαλύτερες από την προηγούμενη τιμή. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια μετατόπιση της μεταβλητότητας. Μια άλλη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσετε έναν κινητό μέσο όρο του ATR και να αναζητήσετε φορές που το τρέχον ATR είναι πάνω από τον κινητό μέσο όρο.

4.3. ATR και διαφορετικά χρονικά πλαίσια

Κατανόηση της εφαρμογής του ATR σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια αλλάζει το παιχνίδι στον κόσμο των συναλλαγών. Το ATR είναι ένας ευέλικτος δείκτης που προσαρμόζεται στο χρονικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείτε συναλλαγές, δίνοντάς σας ένα δυναμικό εργαλείο για τη μέτρηση της αστάθειας της αγοράς. Traders, είτε είναι μέρα traders, κούνια traders, ή οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές, μπορούν όλοι να επωφεληθούν από την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ATR σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια.

Για παράδειγμα, ημέρα traders μπορεί να χρησιμοποιήσει α Χρονικό πλαίσιο 15 λεπτών για την ανάλυση του ATR. Αυτό το μικρότερο χρονικό πλαίσιο παρέχει ένα γρήγορο στιγμιότυπο της ενδοημερήσιας αστάθειας, επιτρέποντας traders να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, κούνια traders μπορεί να επιλέξει ένα καθημερινό χρονικό πλαίσιο. Αυτό δίνει μια ευρύτερη εικόνα της αστάθειας της αγοράς κατά τη διάρκεια αρκετών ημερών, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για όσους κατέχουν θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ή για λίγες ημέρες τη φορά.

Τέλος, μακροπρόθεσμους επενδυτές μπορεί να βρει α εβδομαδιαίο ή μηνιαίο χρονικό πλαίσιο πιο χρήσιμο. Αυτό το μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο προσφέρει μια μακροοικονομική άποψη της αστάθειας της αγοράς, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων.

Στην ουσία, το ATR είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί στο στυλ συναλλαγών και το χρονικό πλαίσιο. Δεν είναι ένας δείκτης που ταιριάζει σε όλους. Αντίθετα, προσφέρει έναν ευέλικτο τρόπο μέτρησης της αστάθειας της αγοράς. Κατανοώντας πώς να εφαρμόσετε το ATR σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, tradeΗ rs μπορεί να αποκτήσει μια βαθύτερη εικόνα για τη συμπεριφορά της αγοράς και να λάβει πιο ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών.

📚 Περισσότεροι πόροι

Παρακαλώ σημειώστε: Οι παρεχόμενοι πόροι ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένοι για αρχάριους και μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για traders χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ATR, ανατρέξτε στο Investopedia.

❔ Συχνές ερωτήσεις

τρίγωνο sm δεξιά
Ποιος είναι ο θεμελιώδης σκοπός του Μέσου Αληθινού Εύρους (ATR) στις συναλλαγές;

Το Average True Range (ATR) είναι ένας δείκτης τεχνικής ανάλυσης που μετρά την αστάθεια της αγοράς αποσυνθέτοντας ολόκληρο το εύρος μιας τιμής περιουσιακού στοιχείου για αυτήν την περίοδο. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό τάσεων αστάθειας και πιθανών σεναρίων ξεσπάσματος τιμών.

τρίγωνο sm δεξιά
Πώς υπολογίζεται το Μέσο Αληθινό Εύρος (ATR);

Το ATR υπολογίζεται λαμβάνοντας τον μέσο όρο των πραγματικών περιοχών σε μια καθορισμένη περίοδο. Το πραγματικό εύρος είναι το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα: ρεύμα υψηλό μείον το χαμηλό ρεύμα, η απόλυτη τιμή του ρεύματος υψηλό μείον το προηγούμενο κλείσιμο και η απόλυτη τιμή του ρεύματος χαμηλό μείον το προηγούμενο κλείσιμο.

τρίγωνο sm δεξιά
Πώς μπορεί το Average True Range (ATR) να βοηθήσει στον προσδιορισμό των επιπέδων stop loss;

Το ATR μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον καθορισμό των επιπέδων stop loss καθώς αντανακλά τη μεταβλητότητα. Μια κοινή προσέγγιση είναι να ορίσετε την απώλεια διακοπής σε πολλαπλάσιο της τιμής ATR μακριά από την τιμή εισόδου. Αυτό επιτρέπει στο επίπεδο stop loss να προσαρμοστεί στη μεταβλητότητα της αγοράς.

τρίγωνο sm δεξιά
Μπορεί το Average True Range (ATR) να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε μέσο συναλλαγών;

Ναι, το ATR είναι ένας ευέλικτος δείκτης που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των εμπορευμάτων, forex, και άλλοι. Είναι χρήσιμο σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο και οποιαδήποτε συνθήκη της αγοράς, καθιστώντας το ένα ευέλικτο εργαλείο traders.

τρίγωνο sm δεξιά
Μια υψηλότερη τιμή του μέσου πραγματικού εύρους (ATR) δείχνει πάντα μια ανοδική τάση;

Οχι απαραίτητα. Μια υψηλότερη τιμή ATR υποδηλώνει υψηλότερη μεταβλητότητα, όχι την κατεύθυνση της τάσης. Δείχνει ότι το εύρος τιμών του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται, αλλά μπορεί να κινείται είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Επομένως, το ATR θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους δείκτες για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης.

Συγγραφέας: Florian Fendt
Ένας φιλόδοξος επενδυτής και trader, ιδρύθηκε ο Florian BrokerCheck αφού σπούδασε οικονομικά στο πανεπιστήμιο. Από το 2017 μοιράζεται τις γνώσεις και το πάθος του για τις χρηματοπιστωτικές αγορές BrokerCheck.
Διαβάστε περισσότερα για τον Florian Fendt
Florian-Fendt-Συγγραφέας

Αφήστε ένα σχόλιο

Top 3 Brokers

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2024

Exness

4.6 από 5 αστέρια (18 ψήφοι)
markets.com-λογότυπο-νέο

Markets.com

4.6 από 5 αστέρια (9 ψήφοι)
81.3% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα

Vantage

4.6 από 5 αστέρια (10 ψήφοι)
80% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

⭐ Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το άρθρο;

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η ανάρτηση; Σχολιάστε ή βαθμολογήστε εάν έχετε κάτι να πείτε για αυτό το άρθρο.

Λάβετε δωρεάν σήματα συναλλαγών
Μην χάσετε ποτέ ξανά μια ευκαιρία

Λάβετε δωρεάν σήματα συναλλαγών

Φίλτρα

Ταξινομούμε με την υψηλότερη βαθμολογία από προεπιλογή. Αν θέλεις να δεις άλλα brokers είτε τα επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού είτε περιορίστε την αναζήτησή σας με περισσότερα φίλτρα.
- ρυθμιστικό
0 - 100
Τί ψάχνεις?
Χρηματιστές
Ρυθμιστικές Αρχές
Πλατφόρμα
Κατάθεση / Απόσυρση
Τύπος Λογαριασμού
Office Location
Broker Χαρακτηριστικά