ΑκαδημίαΒρείτε μου Broker

Ρυθμίσεις και στρατηγική για τις τάσεις της καλύτερης τιμής

4.3 από 5 αστέρια (4 ψήφοι)

Καλώς ήρθατε στον περιεκτικό μας οδηγό για το Τάση όγκου τιμών (PVT) δείκτης, ένα κρίσιμο εργαλείο στο οπλοστάσιο του traders και επενδυτές. Αυτός ο δείκτης που βασίζεται σε ορμή συνδυάζει δεδομένα τιμών και όγκου για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ και την κατεύθυνση των τάσεων της αγοράς. Είτε είσαι μια μέρα trader, μια κούνια trader, ή ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής, η κατανόηση του δείκτη PVT μπορεί να βελτιώσει την ανάλυση της αγοράς και τη λήψη αποφάσεων. Σε αυτόν τον οδηγό, εμβαθύνουμε σε διάφορες πτυχές του PVT, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού του, των βέλτιστων ρυθμίσεων για διαφορετικά χρονικά πλαίσια, της ερμηνείας, των συνδυασμών με άλλους δείκτες και των βασικών στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου. Ας ξεκινήσουμε.

Τάση όγκου τιμών

💡 Βασικά Takeaways

 1. Ο δείκτης PVT είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, συνδυάζοντας τις αλλαγές τιμών με δεδομένα όγκου για να παρέχει μια πιο ολιστική εικόνα της δυναμικής της αγοράς.
 2. Κατάλληλη ερμηνεία του PVT, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης τάσεων και της ανάλυσης απόκλισης, είναι ουσιαστικής σημασίας για τον εντοπισμό πιθανών ανατροπών της αγοράς και την επιβεβαίωση των υφιστάμενων τάσεων.
 3. Βελτιστοποίηση της εγκατάστασης PVT για διαφορετικά χρονοδιαγράμματα συναλλαγών ενισχύει την αποτελεσματικότητά του, καλύπτοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες της ημέρας traders, κούνια traders και μακροπρόθεσμους επενδυτές.
 4. Συνδυάζοντας το PVT με άλλους τεχνικούς δείκτες όπως οι κινητοί μέσοι όροι και οι ταλαντωτές ορμής μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αξιόπιστα σήματα συναλλαγών και ολοκληρωμένη ανάλυση αγοράς.
 5. Ενσωμάτωση στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, όπως οι εντολές stop-loss και η διαφοροποίηση, είναι ζωτικής σημασίας κατά τις συναλλαγές με το PVT για την προστασία των επενδύσεων και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων.

Ωστόσο, η μαγεία βρίσκεται στις λεπτομέρειες! Ξετυλίξτε τις σημαντικές αποχρώσεις στις ακόλουθες ενότητες... Ή, μεταβείτε κατευθείαν στο δικό μας Συχνές ερωτήσεις με πληροφορίες!

1. Επισκόπηση του δείκτη τάσης όγκου τιμών (PVT).

Η Τάση όγκου τιμών (PVT) Ο δείκτης είναι ένα τεχνικό εργαλείο που βασίζεται στην ορμή που χρησιμοποιείται στις χρηματοπιστωτικές αγορές για τη μέτρηση της κατεύθυνσης της ροής όγκου. Αυτός ο δείκτης συνδυάζει δεδομένα τιμής και όγκου για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ μιας τάσης, είτε πρόκειται για ανοδική είτε καθοδική κίνηση. Η βασική προϋπόθεση του δείκτη PVT είναι αυτή ο όγκος είναι ένας κορυφαίος δείκτης της κίνησης των τιμών. Ουσιαστικά βοηθάει tradeΟι rs κατανοούν πώς οι αλλαγές στον όγκο μπορούν να επηρεάσουν τις τάσεις των τιμών με την πάροδο του χρόνου.

Σε αντίθεση με άλλους δείκτες όγκου που λαμβάνουν υπόψη αποκλειστικά τα επίπεδα όγκου, το PVT λαμβάνει υπόψη τόσο τη μεταβολή του όγκου όσο και την αντίστοιχη αλλαγή τιμής. Αυτός ο συνδυασμός παρέχει μια πιο ολιστική άποψη της δυναμικής της αγοράς. Η γραμμή PVT μετακινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω με βάση το αν η τιμή της τρέχουσας ημέρας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την προηγούμενη ημέρα, προσαρμοσμένη με τον όγκο της τρέχουσας ημέρας.

Τάση όγκου τιμών (PVT)

Η βασική χρήση του δείκτη PVT είναι ο εντοπισμός ανοδικών ή πτωτικών τάσεων. Όταν η γραμμή PVT αυξάνεται, υποδηλώνει ανοδικό συναίσθημα, καθώς η αύξηση του όγκου συνήθως συνοδεύει μια αύξηση της τιμής. Αντίθετα, μια πτώση της γραμμής PVT υποδηλώνει πτωτικό κλίμα, όπου η μείωση της τιμής συνδυάζεται με την αύξηση του όγκου. TradeΟι rs συχνά αναζητούν αποκλίσεις μεταξύ PVT και τιμής για να εντοπίσουν πιθανές ανατροπές ή επιβεβαιώσεις της τρέχουσας τάσης.

Εκτός από την ανάλυση τάσεων, ο δείκτης PVT χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική συναλλαγών. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός PVT με κινητούς μέσους όρους ή ορμή ταλαντωτές μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία των σημάτων που παρέχονται από κάθε μεμονωμένο εργαλείο.

Ωστόσο, όπως όλοι οι δείκτες, το PVT δεν είναι αλάνθαστο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ανάλυσης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αγορές με σημαντικά δεδομένα όγκου, όπως π.χ αποθέματα και εμπορεύματα, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστα σε λεπτή μορφή tradeδ αγορές.

Άποψη Λεπτομέρεια
Τύπος δείκτη Με βάση την ορμή, που συνδυάζει τιμή και όγκο
Κύρια χρήση Μετρώντας τη δύναμη και την κατεύθυνση της τάσης
Βασικά χαρακτηριστικά Συνδυάζει τις αλλαγές τιμών με τον όγκο, χρήσιμο για τον εντοπισμό ανοδικών ή πτωτικών τάσεων
Κοινοί συνδυασμοί Χρησιμοποιείται με άλλους δείκτες όπως κινούμενους μέσους όρους ή ταλαντωτές ορμής
Καταλληλότητα αγοράς Πιο αποτελεσματικό σε αγορές με σημαντικά δεδομένα όγκου
Περιορισμοί Όχι αλάνθαστος, λιγότερο αξιόπιστος στο λεπτό tradeδ αγορές

Εκτός από την ανάλυση τάσεων, ο δείκτης PVT χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική συναλλαγών. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός PVT με κινητούς μέσους όρους ή ταλαντωτές ορμής μπορεί να βελτιώσει την αξιοπιστία των σημάτων που παρέχονται από κάθε μεμονωμένο εργαλείο.

Ωστόσο, όπως όλοι οι δείκτες, το PVT δεν είναι αλάνθαστο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ανάλυσης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αγορές με σημαντικά δεδομένα όγκου, όπως μετοχές και εμπορεύματα, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστο tradeδ αγορές.

Άποψη Λεπτομέρεια
Τύπος δείκτη Με βάση την ορμή, που συνδυάζει τιμή και όγκο
Κύρια χρήση Μετρώντας τη δύναμη και την κατεύθυνση της τάσης
Βασικά χαρακτηριστικά Συνδυάζει τις αλλαγές τιμών με τον όγκο, χρήσιμο για τον εντοπισμό ανοδικών ή πτωτικών τάσεων
Κοινοί συνδυασμοί Χρησιμοποιείται με άλλους δείκτες όπως κινούμενους μέσους όρους ή ταλαντωτές ορμής
Καταλληλότητα αγοράς Πιο αποτελεσματικό σε αγορές με σημαντικά δεδομένα όγκου
Περιορισμοί Όχι αλάνθαστος, λιγότερο αξιόπιστος στο λεπτό tradeδ αγορές

2. Υπολογισμός του δείκτη τάσης όγκου τιμών

Ο υπολογισμός του Τάση όγκου τιμών (PVT) Ο δείκτης περιλαμβάνει έναν σχετικά απλό τύπο που ενσωματώνει δεδομένα τιμής και όγκου. Η κατανόηση αυτού του υπολογισμού είναι απαραίτητη για traders που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον δείκτη PVT στην ανάλυσή τους. Ακολουθεί μια αναλυτική ανάλυση βήμα προς βήμα της διαδικασίας υπολογισμού PVT:

2.1 Τύπος υπολογισμού PVT

Ο τύπος για τον υπολογισμό του PVT είναι:

PVT = Προηγούμενο PVT + (Όγκος × (Τρέχον Κλείσιμο – Προηγούμενο Κλείσιμο) / Προηγούμενο Κλείσιμο)

2.2 Βήμα προς βήμα Διαδικασία Υπολογισμού

 1. Ξεκινήστε με μια αρχική τιμή PVT: Συνήθως, αυτό ορίζεται στο μηδέν στην αρχή της χρονοσειράς.
 2. Προσδιορίστε την Ημερήσια Αλλαγή Τιμής: Αφαιρέστε την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας από την τιμή κλεισίματος της τρέχουσας ημέρας.
 3. Υπολογίστε την Ημερήσια Αναλογική Μεταβολή Τιμής: Διαιρέστε την ημερήσια αλλαγή τιμής με την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Αυτό το βήμα προσαρμόζει την αλλαγή τιμής σε σχέση με το μέγεθος της προηγούμενης τιμής, επιτρέποντας μια αναλογική σύγκριση.
 4. Προσαρμογή ανά ένταση: Πολλαπλασιάστε την ημερήσια αναλογική αλλαγή τιμής με τον όγκο της τρέχουσας ημέρας. Αυτό το βήμα ενσωματώνει τον όγκο στη μεταβολή της τιμής, αντανακλώντας τον αντίκτυπο της συναλλακτικής δραστηριότητας στις κινήσεις των τιμών.
 5. Προσθήκη στο προηγούμενο PVT: Προσθέστε το αποτέλεσμα από το βήμα 4 στην τιμή PVT της προηγούμενης ημέρας. Αυτή η αθροιστική προσέγγιση σημαίνει ότι το PVT είναι ένα τρέχον σύνολο, που αντικατοπτρίζει το τρέχον συσσώρευση ή διανομή του όγκου και της τιμής αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, ο δείκτης PVT παράγει μια γραμμή που tradeΟι rs μπορούν να σχεδιάσουν στα γραφήματα τους, παράλληλα με τη δράση τιμής του στοιχείου που αναλύεται. Αυτή η οπτική αναπαράσταση βοηθά στον εντοπισμό τάσεων και πιθανών αποκλίσεων μεταξύ τιμής και όγκου.

2.3 Παράδειγμα υπολογισμού PVT

Εξετάστε ένα υποθετικό απόθεμα με τα ακόλουθα δεδομένα για δύο ημέρες:

 • Ημέρα 1: Τιμή κλεισίματος = $50, Όγκος = 10,000 μετοχές
 • Ημέρα 2: Τιμή κλεισίματος = $52, Όγκος = 15,000 μετοχές

Χρησιμοποιώντας τον τύπο PVT:

 1. Αρχικό PVT (Ημέρα 1) = 0 (τιμή εκκίνησης)
 2. Αλλαγή τιμής (Ημέρα 2) = 52 $ – 50 $ = 2 $
 3. Ανάλογη αλλαγή τιμής = 2 $ / 50 $ = 0.04
 4. Προσαρμογή για τον όγκο = 0.04 × 15,000 = 600
 5. PVT (Ημέρα 2) = 0 + 600 = 600

Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς υπολογίζεται το PVT και πώς ενσωματώνει τόσο τις αλλαγές τιμών όσο και τον όγκο συναλλαγών για να αντικατοπτρίζει την ορμή και τη δύναμη των κινήσεων των τιμών.

Άποψη Λεπτομέρεια
Τύπος PVT = Προηγούμενο PVT + (Όγκος × (Τρέχον Κλείσιμο – Προηγούμενο Κλείσιμο) / Προηγούμενο Κλείσιμο)
Βασικά συστατικά Αλλαγή τιμής, όγκος συναλλαγών
Διαδικασία Υπολογισμού Σωρευτικά, ενσωματώνοντας ημερήσιες αλλαγές τιμών και όγκου
Οραματισμός Γραμμικό γράφημα παρατίθεται γραφικά δίπλα στην τιμή του ενεργητικού
Παράδειγμα Υποθετικά δεδομένα αποθέματος που δείχνουν υπολογισμό PVT για δύο ημέρες

3. Βέλτιστες τιμές για εγκατάσταση σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια

Η Τάση όγκου τιμών (PVT) Ο δείκτης μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει σε διάφορα στυλ συναλλαγών και χρονικά πλαίσια, από βραχυπρόθεσμα ημέρα συναλλαγών για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ενώ ο βασικός υπολογισμός του PVT παραμένει σταθερός, η ερμηνεία και η ανταπόκριση του δείκτη μπορεί να ποικίλλει σημαντικά σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Αυτή η ενότητα διερευνά τις βέλτιστες τιμές ρύθμισης για PVT σε διάφορα σενάρια συναλλαγών.

3.1 Βραχυπρόθεσμες συναλλαγές (ημερήσιες συναλλαγές)

Για την ημέρα traders, η κύρια εστίαση είναι στην καταγραφή γρήγορων, σημαντικών κινήσεων. Ως εκ τούτου, ο δείκτης PVT θα πρέπει να είναι αρκετά ευαίσθητος ώστε να αντιδρά στις γρήγορες αλλαγές στην τιμή και τον όγκο. Σε αυτό το σενάριο, tradeΗ rs μπορεί να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στη γραμμή PVT, καθώς και σε τυχόν ξαφνικές αποκλίσεις από τις κινήσεις των τιμών.

3.2 Μεσοπρόθεσμες συναλλαγές (Swing Trading)

Κούνια tradeΟι rs, που συνήθως κατέχουν θέσεις για αρκετές ημέρες έως εβδομάδες, μπορεί να βρουν πιο κατάλληλη μια ενδιάμεση ρύθμιση. Εδώ, το PVT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό μεσοπρόθεσμων τάσεων και αντιστροφών. Κούνια tradeΗ rs μπορεί να επικεντρωθεί σε πιο σημαντικές διασταυρώσεις γραμμών PVT ή αποκλίσεις που υποδεικνύουν πιθανή αλλαγή στη μεσοπρόθεσμη τάση.

3.3 Μακροπρόθεσμες συναλλαγές (επένδυση)

Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, ο δείκτης PVT χρησιμοποιείται συχνά για τη μέτρηση της συνολικής ισχύος και βιωσιμότητας της τάσης. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, οι μικρές διακυμάνσεις είναι λιγότερο σημαντικές και η εστίαση είναι στην ευρύτερη τάση που υποδεικνύεται από τη γραμμή PVT. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν PVT σε συνδυασμό με βασικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης ή σημαντικούς κινητούς μέσους όρους για να επιβεβαιώσουν την επενδυτική τους διατριβή.

3.4 Ρύθμιση ευαισθησίας PVT

Ενώ το ίδιο το PVT δεν έχει ρυθμιζόμενες παραμέτρους όπως ορισμένοι άλλοι δείκτες, tradeΟι rs μπορούν να τροποποιήσουν την ερμηνεία τους με βάση το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, εστίαση σε βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους της γραμμής PVT ή της ρυθμός αλλαγής μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία για τις ημερήσιες συναλλαγές, ενώ η εξέταση της ευρύτερης τάσης της γραμμής PVT ταιριάζει σε μακροπρόθεσμη ανάλυση.

Ρύθμιση τάσης όγκου τιμής

Χρονοδιάγραμμα Στυλ συναλλαγών Συγκέντρωση
Βραχυπρόθεσμα ημέρα Trading Γρήγορες αλλαγές, βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις
Μεσοπρόθεσμος Trading ταλάντευση Μεσοπρόθεσμες τάσεις, σημαντικές διασταυρώσεις
Μακροπρόθεσμα Επένδυση Συνολική ισχύς τάσης, ευρύτερη ανάλυση τάσεων

4. Ερμηνεία του Δείκτη Τάσης Όγκου Τιμών

Κατανόηση του τρόπου ερμηνείας του Τάση όγκου τιμών (PVT) ο δείκτης είναι κρίσιμος για traders και επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Το PVT παρέχει πληροφορίες για τη δύναμη και την κατεύθυνση των τάσεων της αγοράς, καθώς και πιθανές ανατροπές, μέσω της αλληλεπίδρασής του με τα δεδομένα τιμών και όγκου. Αυτή η ενότητα θα καλύψει βασικές πτυχές της ερμηνείας της PVT.

4.1 Επιβεβαίωση τάσης

Η πιο απλή χρήση του PVT είναι η επιβεβαίωση της τάσης που επικρατεί. Μια σταθερά ανοδική γραμμή PVT υποδηλώνει μια ισχυρή ανοδική τάση, υποδηλώνοντας ότι οι αυξήσεις στην τιμή υποστηρίζονται από αντίστοιχες αυξήσεις στον όγκο. Αντίθετα, μια σταθερά πτωτική γραμμή PVT σηματοδοτεί μια πτωτική τάση, όπου οι μειώσεις των τιμών συνοδεύονται από αύξηση του όγκου, υπογραμμίζοντας το πτωτικό κλίμα.

Ερμηνεία τάσης όγκου τιμής

4.2 Απόκλιση και αντιστροφές

Η απόκλιση εμφανίζεται όταν η γραμμή PVT και η τιμή του περιουσιακού στοιχείου κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Παρατηρείται μια ανοδική απόκλιση όταν η τιμή κάνει νέα χαμηλά, αλλά η γραμμή PVT αρχίζει να αυξάνεται, υποδηλώνοντας μια πιθανή αντιστροφή προς τα πάνω. Αντίθετα, μια πτωτική απόκλιση συμβαίνει όταν η τιμή φτάσει σε νέα υψηλά ενώ η γραμμή PVT αρχίζει να μειώνεται, υποδεικνύοντας μια πιθανή καθοδική αντιστροφή.

4.3 Σχετικά επίπεδα PVT

Η σύγκριση των τρεχόντων επιπέδων PVT με τα ιστορικά επίπεδα μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο. Για παράδειγμα, εάν το τρέχον επίπεδο PVT είναι σημαντικά υψηλότερο από τα ιστορικά επίπεδα, μπορεί να υποδηλώνει συνθήκες υπεραγοράς, ενώ σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να υποδηλώνουν συνθήκες υπερπώλησης.

4.4 Περιορισμοί στην ερμηνεία

Ενώ το PVT είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, έχει τους περιορισμούς του. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα αλλά μάλλον ως μέρος μιας στρατηγικής συνολικής ανάλυσης, συνδυάζοντάς την με άλλους τεχνικούς δείκτες και θεμελιώδη ανάλυση. Επιπλέον, το PVT μπορεί να παράγει ψευδή σήματα σε αγορές υψηλής ευμετάβλητης ή σε αγορές με χαμηλό όγκο.

Άποψη Ερμηνεία
Επιβεβαίωση τάσης Η άνοδος PVT δείχνει ανοδική τάση, η πτώση PVT δείχνει πτωτική τάση
Απόκλιση και Αντιστροφές Οι αντίθετες κινήσεις στο PVT και στις τιμές σηματοδοτούν πιθανές αντιστροφές τάσεων
Σχετικά επίπεδα PVT Σύγκριση με ιστορικά επίπεδα PVT για τον προσδιορισμό των συνθηκών υπεραγοράς ή υπερπώλησης
Περιορισμοί Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέρος μιας ευρύτερης ανάλυσης. μπορεί να παράγει ψευδή σήματα σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς

5. Συνδυασμός του δείκτη τάσης όγκου τιμών με άλλους δείκτες

Η Τάση όγκου τιμών (PVT) Ο δείκτης μπορεί να είναι σημαντικά πιο αποτελεσματικός όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης. Συνδυάζοντας PVT με άλλους δείκτες, tradeΗ rs μπορεί να επικυρώσει τα σήματα συναλλαγών τους, να μειώσει την πιθανότητα ψευδών σημάτων και να αποκτήσει μια πιο λεπτή κατανόηση της δυναμικής της αγοράς. Αυτή η ενότητα διερευνά μερικούς από τους πιο αποτελεσματικούς συνδυασμούς.

5.1 PVT και κινούμενοι μέσοι όροι

Η ενσωμάτωση κινητών μέσων τιμών με το PVT μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας και να παρέχει σαφέστερα σήματα τάσης. Για παράδειγμα, α trader μπορεί να αναζητήσει περιπτώσεις όπου το PVT διασταυρώνεται πάνω ή κάτω από το α κινητός μέσος όρος, όπως ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών ή 200 ημερών, ως σήμα για ανοδικές ή πτωτικές τάσεις, αντίστοιχα.

Τάση όγκου τιμών (PVT) σε συνδυασμό με κινούμενο μέσο όρο

5.2 Ταλαντωτές PVT και ορμής

Ταλαντωτές ορμής όπως το Δείκτης Σχετικής Έντασης (RSI) ή ο Στοχαστικός Ταλαντωτής μπορεί να συνδυαστεί με το PVT για τον εντοπισμό πιθανών συνθηκών υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Για παράδειγμα, μια απόκλιση μεταξύ του PVT και του RSI μπορεί να υποδηλώνει εξασθένηση της ορμής σε μια τρέχουσα τάση, υποδηλώνοντας μια πιθανή αντιστροφή.

Τάση όγκου τιμών (PVT) σε συνδυασμό με RSI

5.3 PVT και Γραμμές Τάσης

Η χρήση γραμμών τάσης παράλληλα με το PVT μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Διασπάσεις ή καταστροφές από αυτές τις γραμμές τάσης, που επιβεβαιώνονται από αντίστοιχες κινήσεις στο PVT, μπορούν να σηματοδοτήσουν ισχυρές ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης.

5.4 Ζώνες PVT και Bollinger

Bollinger Οι ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το PVT για αξιολόγηση Μεταβλητότητα της αγοράς. Για παράδειγμα, μια διεύρυνση των ζωνών Bollinger σε συνδυασμό με μια σημαντική κίνηση στο PVT μπορεί να υποδηλώνει αύξηση της ισχύος τάσης, ενώ μια συρρίκνωση θα μπορούσε να υποδηλώνει μείωση της ορμής ή πιθανή αντιστροφή.

5.5 PVT και δείκτες βάσει όγκου

Άλλοι δείκτες που βασίζονται σε όγκο, όπως ο On-Balance Volume (OBV), μπορούν να συμπληρώσουν το PVT παρέχοντας πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον όγκο. Τα επιβεβαιωτικά σήματα τόσο από PVT όσο και από OBV μπορούν να ενισχύσουν την υπόθεση για μια συγκεκριμένη κίνηση στην αγορά.

Συνδυασμός Χρησιμοποίηση
PVT και κινούμενοι μέσοι όροι Προσδιορίστε την κατεύθυνση και τη δύναμη της τάσης
Ταλαντωτές PVT και Ορμής Εντοπίστε συνθήκες υπεραγοράς/υπερπώλησης και πιθανές ανατροπές
PVT και γραμμές τάσης Προσδιορίστε τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης
Ζώνες PVT και Bollinger Αξιολογήστε την αστάθεια της αγοράς και την ισχύ των τάσεων
PVT και δείκτες που βασίζονται σε όγκο Παρέχετε επιβεβαιωτικές πληροφορίες σχετικά με τον όγκο

6. Διαχείριση Κινδύνων με τον Δείκτη Τάσης Όγκου Τιμών

Κίνδυνος Η διαχείριση είναι μια κρίσιμη πτυχή των συναλλαγών και των επενδύσεων. Όταν χρησιμοποιείτε το Τάση όγκου τιμών (PVT) δείκτη, είναι σημαντικό να ενσωματωθούν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για τον μετριασμό των πιθανών απωλειών και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Αυτή η ενότητα περιγράφει βασικές εκτιμήσεις και τακτικές για τη διαχείριση του κινδύνου με τον δείκτη PVT.

6.1 Ορισμός εντολών Stop-Loss

Ένα από τα κύρια εργαλεία διαχείρισης κινδύνου είναι η χρήση του stop loss παραγγελίες. Όταν ένα trade εισάγεται με βάση ένα σήμα PVT, ο καθορισμός μιας εντολής stop-loss σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο τιμής μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των πιθανών απωλειών. Αυτό το επίπεδο μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τα βασικά επίπεδα υποστήριξης ή αντίστασης, ένα ορισμένο ποσοστό μακριά από την τιμή εισόδου ή χρησιμοποιώντας άλλους τεχνικούς δείκτες.

6.2 Μέγεθος θέσης

Το κατάλληλο μέγεθος θέσης είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση του κινδύνου που σχετίζεται με το καθένα trade. TradeΟι rs θα πρέπει να καθορίσουν το μέγεθος των θέσεων τους με βάση την ανοχή κινδύνου και το συνολικό μέγεθος του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους. Μια κοινή στρατηγική είναι να ρισκάρετε μόνο ένα μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε ένα μόνο trade, ανεξάρτητα από την ισχύ του σήματος PVT.

6.3 Διαφοροποίηση

Διαποικίληση σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο που είναι εγγενής στη βάση του δείκτη PVT για ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο. Κατανέμοντας επενδύσεις σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τομείς ή γεωγραφικές περιοχές, tradeΤο rs μπορεί να μετριάσει τον κίνδυνο σημαντικής απώλειας σε οποιονδήποτε τομέα.

6.4 Συνδυασμός με άλλους δείκτες

Χρήση του PVT σε συνδυασμό με άλλα τεχνικούς δείκτες και θεμελιώδη ανάλυση μπορεί να παρέχει μια πιο στρογγυλεμένη άποψη της αγοράς, μειώνοντας την εξάρτηση από ένα μόνο εργαλείο. Αυτή η προσέγγιση πολλών δεικτών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιο αξιόπιστων σημάτων συναλλαγών και στη μείωση του κινδύνου ψευδών θετικών.

6.5 Επίγνωση των Συνθηκών της Αγοράς

Η κατανόηση των ευρύτερων συνθηκών της αγοράς είναι απαραίτητη κατά τη χρήση του PVT. Σε πολύ ασταθείς ή μη ρευστοποιήσιμες αγορές, το PVT μπορεί να δώσει παραπλανητικά σήματα. Η γνώση των ειδήσεων της αγοράς, των οικονομικών δεικτών και των παγκόσμιων γεγονότων μπορεί να προσφέρει το πλαίσιο στα σήματα PVT και να βοηθήσει στη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Τεχνική Διαχείρισης Κινδύνων Περιγραφή
Ρύθμιση εντολών Stop-Loss Περιορίστε τις πιθανές απώλειες ορίζοντας προκαθορισμένα σημεία εξόδου
Θέση μεγέθους Ελέγξτε το μέγεθος της έκθεσης ώστε να ταιριάζει με την ανοχή κινδύνου
Διαποικίληση Κατανομή κινδύνου σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία και αγορές
Συνδυασμός με άλλους δείκτες Χρησιμοποιήστε πολλαπλά αναλυτικά εργαλεία για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση
Επίγνωση των Συνθηκών της Αγοράς Λάβετε υπόψη τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς και τα νέα στη λήψη αποφάσεων

7. Διαφήμισηvantages και Limitations of the Price Volume Trend Indicator

Η Τάση όγκου τιμών (PVT) Ο δείκτης, όπως και κάθε άλλο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, έχει τα μοναδικά πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του. Η κατανόηση αυτών μπορεί να βοηθήσει tradeΗ rs και οι επενδυτές ενσωματώνουν αποτελεσματικά το PVT στις διαδικασίες ανάλυσης αγοράς και λήψης αποφάσεων.

ΠΟΤΕ διαφημίσειςvantages του δείκτη PVT

 • Συνδυάζει δεδομένα τιμής και όγκου: Το PVT παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη ενσωματώνοντας τόσο τις κινήσεις των τιμών όσο και τον όγκο, προσφέροντας πληροφορίες για τη δυναμική πίσω από τις αλλαγές τιμών.
 • Σήματα επιβεβαίωσης και αντιστροφής τάσης: Είναι αποτελεσματικό στην επιβεβαίωση της ισχύος των τάσεων και μπορεί να σηματοδοτήσει πιθανές ανατροπές μέσω της ανάλυσης απόκλισης.
 • Ευστροφία: Εφαρμόζεται σε διάφορες συνθήκες αγοράς και κατάλληλο για διαφορετικά στυλ συναλλαγών, από ημερήσιες συναλλαγές έως μακροπρόθεσμες επενδύσεις.
 • Συμπλήρωμα σε άλλους δείκτες: Λειτουργεί καλά όταν συνδυάζεται με άλλα τεχνικά εργαλεία, ενισχύοντας τη στιβαρότητα του στρατηγικές διαπραγμάτευσης.

7.2 Περιορισμοί του δείκτη PVT

 • Υστερούσα Φύση: Όπως συμβαίνει με πολλούς τεχνικούς δείκτες, το PVT υστερεί, που σημαίνει ότι αντιδρά στις κινήσεις των τιμών που έχουν ήδη συμβεί.
 • Πιθανότητα για ψευδή σήματα: Ειδικά σε ασταθείς αγορές, το PVT μπορεί να δημιουργήσει ψευδή σήματα, κάτι που απαιτεί επιβεβαίωση από άλλες πηγές.
 • Λιγότερο αποτελεσματικό σε αγορές χαμηλού όγκου πωλήσεων: Σε αγορές όπου τα δεδομένα όγκου δεν είναι τόσο σημαντικά ή αξιόπιστα, η αποτελεσματικότητα του PVT μπορεί να μειωθεί.
 • Απαιτεί ανάλυση συμφραζομένων: Χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με την κατανόηση των ευρύτερων συνθηκών της αγοράς και τη θεμελιώδη ανάλυση.

📚 Περισσότεροι πόροι

Παρακαλώ σημειώστε: Οι παρεχόμενοι πόροι ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένοι για αρχάριους και μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για traders χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τάση όγκου τιμών (PVT), μπορείτε να επισκεφθείτε Tradingview.

❔ Συχνές ερωτήσεις

τρίγωνο sm δεξιά
Τι είναι ο δείκτης τάσης όγκου τιμών;

Το PVT είναι ένα τεχνικό εργαλείο που βασίζεται στην ορμή και συνδυάζει δεδομένα τιμών και όγκου για να μετρήσει την κατεύθυνση και την ισχύ των τάσεων της αγοράς.

τρίγωνο sm δεξιά
Πώς υπολογίζεται το PVT;

Το PVT υπολογίζεται προσθέτοντας το γινόμενο του όγκου και της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής στην προηγούμενη τιμή PVT.

τρίγωνο sm δεξιά
Μπορεί το PVT να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους συναλλαγών;

Ναι, το PVT είναι ευέλικτο και μπορεί να προσαρμοστεί για ημερήσιες συναλλαγές, swing trading και μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές.

τρίγωνο sm δεξιά
Πρέπει το PVT να χρησιμοποιείται μόνο του;

Όχι, για καλύτερα αποτελέσματα, το PVT θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες και θεμελιώδη ανάλυση.

τρίγωνο sm δεξιά
Ποιοι είναι οι περιορισμοί του PVT;

Το PVT μπορεί να παράγει ψευδή σήματα σε ασταθείς αγορές και μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε αγορές με αναξιόπιστα δεδομένα όγκου.

Συγγραφέας: Arsam Javed
Ο Arsam, Trading Expert με πάνω από τέσσερα χρόνια εμπειρίας, είναι γνωστός για τις διορατικές του ενημερώσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές. Συνδυάζει την εμπορική του εμπειρία με τις δεξιότητες προγραμματισμού για να αναπτύξει τους δικούς του Expert Advisors, αυτοματοποιώντας και βελτιώνοντας τις στρατηγικές του.
Διαβάστε περισσότερα για τον Arsam Javed
Αρσάμ-Τζάβεντ

Αφήστε ένα σχόλιο

Top 3 Brokers

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουλίου 2024

markets.com-λογότυπο-νέο

Markets.com

4.6 από 5 αστέρια (9 ψήφοι)
81.3% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα

Vantage

4.6 από 5 αστέρια (10 ψήφοι)
80% της λιανικής CFD λογαριασμοί χάνουν χρήματα

Exness

4.5 από 5 αστέρια (19 ψήφοι)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

⭐ Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το άρθρο;

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η ανάρτηση; Σχολιάστε ή βαθμολογήστε εάν έχετε κάτι να πείτε για αυτό το άρθρο.

Λάβετε δωρεάν σήματα συναλλαγών
Μην χάσετε ποτέ ξανά μια ευκαιρία

Λάβετε δωρεάν σήματα συναλλαγών

Τα αγαπημένα μας με μια ματιά

Επιλέξαμε την κορυφή brokers, που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
ΕπενδύστεXTB
4.4 από 5 αστέρια (11 ψήφοι)
Το 77% των λογαριασμών λιανικών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο.
TradeExness
4.5 από 5 αστέρια (19 ψήφοι)
BitcoinCryptoAvaTrade
4.4 από 5 αστέρια (10 ψήφοι)
Το 71% των λογαριασμών λιανικών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο.

Φίλτρα

Ταξινομούμε με την υψηλότερη βαθμολογία από προεπιλογή. Αν θέλεις να δεις άλλα brokers είτε τα επιλέξτε στο αναπτυσσόμενο μενού είτε περιορίστε την αναζήτησή σας με περισσότερα φίλτρα.
- ρυθμιστικό
0 - 100
Τί ψάχνεις?
Χρηματιστές
Ρυθμιστικές Αρχές
Πλατφόρμα
Κατάθεση / Απόσυρση
Τύπος Λογαριασμού
Office Location
Broker Χαρακτηριστικά